Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Ongeveer 23.000 kinderen in Nederland wonen in een pleeggezin. Een kind van een ander opvoeden is best ingrijpend. Natuurlijk krijgen pleegouders ondersteuning. Toch blijft er behoefte aan extra kennis. Speciaal voor pleegouders heeft Augeo cursussen ontwikkeld die helpen en antwoorden geven op de vragen die je mogelijk hebt.

Hoe helpt Augeo pleegouders?

Hoe meer kennis je hebt over veilig opgroeien, hoe beter je weet wat je kan doen voor een kind. Speciaal voor pleegouders hebben we online cursussen over onderwerpen als ‘Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' en 'Contact met ouders'. Daarnaast zijn er vijf online modules die elk zo’n 30 minuten duren. Deze gaan over de thema’s: verlies en rouw, eigen kinderen, ouders met een verstandelijke beperking, trauma en tot slot, seksueel gedrag. Dit cursusaanbod noemen we de pleegouderacademie en hebben we ontwikkeld in samenwerking met zeven pleegzorgorganisaties, de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen en Mobiel.

Vasthouden van kennis

De eerste twee cursusonderwerpen, 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' en 'Contact met ouders', zijn gekozen op basis van de inventarisatie van de scholingsbehoefte onder pleegouders die is uitgevoerd in het kader van het project 'Investeren in de kracht van pleegouders'. Deze inventarisatie is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels uitgevoerd door de NVP en PIONN. Juist doordat deze cursussen zo relevant zijn, blijft de kennis beter hangen. Daarnaast bevatten alle modules praktische casussen waardoor je direct oefent.

Dit kan pleegouders ook verder helpen

Om pleegouders nog verder te kunnen helpen bij hun steun aan kwetsbare kinderen, initiëren we regelmatig projecten die daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld ‘Kind Centraal’ waarmee je leert om écht te luisteren naar een kind en het kind echt te betrekken. Of ‘Expeditie Veerkracht’ dat inzet op veerkrachtbevordering en versterken van de weerbaarheid van kinderen.

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.