1. hbo mondzorgkunde en wo tandheelkunde: Leren signaleren

hbo mondzorgkunde en wo tandheelkunde: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten , en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Tandartsen en mondhgiënisten werken dagelijks met patiënten. In hun werk zien of horen zij soms dingen die hen bezorgd maken over hun veiligheid of welzijn. In deze e-learning leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling, waaronder ontspoorde (mantel)zorg
  • Ontstaan en gevolgen
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld: gedragssignalen, lichamelijke signalen, onvoldoende gebitsverzorging bij minderjarigen en signalen van onvoldoende verzorging en bescherming
  • Taken en verantwoordelijkheden van de tandarts en mondhygiënist volgens de wet Meldcode, NMT- en de NVM-meldcode.
  • Oefenen met onder andere dossiervoering en het bespreken van signalen

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ontwikkeld in samenwerking met

Hanze Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud UMC Nijmegen, UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

 

Tijd: 2,5 uur