1. Reclasseringswerkers: Werken met de meldcode

Reclasseringswerkers: Werken met de meldcode

Ontwikkeld voor: Reclasseringswerkers
Tijd: 1,5 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

In Nederland is veel geweld achter de voordeur. De kans dat je als reclasseringswerker het afgelopen jaar cliënten bent tegengekomen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld als pleger of als slachtoffer is dus groot. De problemen waarmee jouw cliënt kampt, kunnen ook het gevolg zijn van geweld, verwaarlozing of misbruik uit het verleden.

In deze cursus leer je alert te zijn op signalen en hoe je huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken bij jouw cliënt.

Tijd: 1,5 uur

Leerdoelen

  • wat huiselijk geweld is (definitie en voorbeelden);
  • hoe je signalen van huiselijk geweld kunt herkennen;
  • welke dilemma’s of belemmeringen je zelf ervaart;
  • hoe te handelen wanneer jij je zorgen maakt om een cliënt;
  • hoe je het gesprek met de cliënt hierover kan voeren;
  • hoe je de ernst van het geweld weegt;
  • de stappen van de meldcode.