Extra aandacht voor het kind op school na geweld

In Maastricht gaan het onderwijs en de politie nauw samenwerken bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen.

Op 4 september is in Maastricht is het convenant ondertekend voor de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Burgermeester Annemarie Penn-te Strake is een uitgesproken supporter van het initiatief en was persoonlijk aanwezig om het convenant te tekenen namens het college van Burgermeester en Wethouders. Aan de pilot doen de politie en alle Maastrichtse basisscholen mee. Daarmee is Maastricht na Achtkarspelen, Wageningen en Heerlen, de vierde gemeente waar de pilot van start gaat..

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan de volgende dag gewoon naar school. Meestal weten hun leerkrachten niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. Daarom wordt in een aantal gemeenten een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd: Handle with Care. 

Gehoord en gezien

De politie geeft na een incident met geweld aan school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Leerkrachten steunen hun leerlingen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien. Joan van Zomeren, voorzitter CvB van MosaLira: "Leerkrachten kunnen na huiselijk geweld rust en veiligheid bieden in de schoolomgeving. Daarom is het zo belangrijk dat we hiermee aan de slag gaan."

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”

Geweld hoort nergens thuis

De pilot Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De eerste resultaten in Heerlen en Wageningen zijn positief. Dit jaar zal de pilot naar een aantal andere gemeenten worden uitgebreid. Doel is om in 2020 definitieve conclusies over de nieuwe samenwerkingsvorm te trekken.