Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. Natuurlijk doe je dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? Wanneer en hoe? Aan de hand van zes onderwerpen met steeds een korte, uitdagende oefening helpen we je op een leuke manier om kinderen nog meer te betrekken. En bovenal begrijp jij dan als geen ander waarom dat zo ontzettend belangrijk is.

Waarom is het zo belangrijk een kind centraal te zetten?

Eigenlijk is het heel simpel; zodra je weet dat het bij een kind thuis niet lekker gaat, dan onderneem je actie. Als je een kind betrekt en naar een kind luistert, weet je beter wat je moet doen. Het is trouwens ook vastgelegd in het kinderrechtenverdrag. Het belang van het kind zal altijd de eerste overweging moeten zijn bij beslissingen die een kind raken. Waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat vastlegt in een meldcode en op welke manier je kinderen betrekt, staat in de handreiking ‘participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Leer kinderen betrekken bij de aanpak kindermishandeling

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Je wilt het kind daar zo goed mogelijk bij betrekken. Toch vinden kinderen vaak dat er óver ze wordt gepraat, in plaats van mét ze. Hoe doe jij dat en waarom is dat zo belangrijk? De zes oefeningen en de informatie helpen je daarbij. Sterker nog, die gaan ervoor zorgen dat jij je werk nog beter kan doen! En… daar help jij het kind mee. Ga snel aan de slag!

TIP:
Het zijn misschien wat veel oefeningen om in één keer te doen. Plan voor jezelf een vast moment in (bijv.: 1x per week op maandagavond).

Zes oefeningen om het kind centraal te stellen

Zorgen bespreken

Je maakt je zorgen over de veiligheid of het welzijn van een kind. Hoe bespreek je dit met het kind?  Bekijk oefening

Praten met het kind

Hoe vertel je een kind wat je met jouw zorgen gaat doen? Doe de oefening en kom erachter! Bekijk oefening

Wat wil het kind?

Informatie geven aan het kind is goed. Maar heb je ook gevraagd wat het kind zelf het liefste wil? Bekijk oefening

Wat doe je met zijn mening?

Je weet wat het kind vindt. Wat hij wel en niet wil bijvoorbeeld. Maar wat doe je daarmee? Bekijk oefening

Het kind vertelt

Hoe reageer je wanneer een kind vertelt over wat er thuis aan de hand is? Bekijk oefening

Hoe nu verder?

Je hebt alle stappen met een kind doorlopen. Hoe zorg je dat het kind zich ook daarna gesteund en gehoord voelt? Bekijk oefening

Meer informatie

Gratis Kinderopvang Magazine 2019 Wat doe jij

Quiz: hoe betrek je kinderen?

Wat weet jij al over het kind centraal zetten? Betrek jij het kind al voldoende bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling? Geef antwoord op 10 vragen en kom er achter of jij al de juiste handelingen uitvoert. 

Doe de quiz

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

School jouw organisatie

Alle kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Jij werkt met ouders of kinderen en kunt daarbij helpen. Vergroot jouw kennis en vaardigheden om kindermishandeling sneller te herkennen en aan te pakken.

Kies jouw scholing