De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Werken met de meldcode is soms best lastig en moet zorgvuldig gebeuren. Onder de naam ‘Wijzer met de meldcode’ vind je een schat aan informatie in de vorm van vele praktijktips van professionals, informatie, oefeningen, webinarcompilaties, een themamagazine en een praktische gesprekshandreiking met herkenbare casussen.