Nieuw! Levenskunde op scholen

Hoe ga je om met spanning, angst en onzekerheid? Dat leer je bij het vak Levenskunde. Door deze lessen kunnen kinderen hun veerkracht verder ontwikkelen.

Levenskunde is een initiatief van Augeo Foundation. Het project richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die, naast de onzekerheid die corona met zich meebrengt, ook vaak te kampen hebben met andere stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

De Levenskunde lessen zijn voor kinderen in het primair (speciaal) onderwijs en de onderbouw van het voorgezet (speciaal) onderwijs. Levenskunde stimuleert levensvaardigheden en het leert je omgaan met spanning en angst. Denk daarbij aan lespakketten die zijn gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Gelukskoffer en Vriendenprogramma) of mindfulness en yoga.

Helaas worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen omdat de aanvraagtermijn gesloten is. Heb je inhoudelijke vragen over Levenskunde, mail dan naar levenskunde@augeo.nl.

Neem contact met ons op