Als docent, mentor of zorg coördinator in het beroepsonderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van studenten. Maar hoe herken en signaleer je als docent kindermishandeling of huiselijk geweld? En hoe werk je volgens de Meldcode? Ook voor toekomstige professionals is er een uitgebreid lesprogramma om tijdig signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te leren herkennen en juist te handelen.

Hoe helpt Augeo het beroepsonderwijs?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je signalen herkent en weet wat je kan doen voor een leerling of student. Voor het beroepsonderwijs hebben we diverse online cursussen op maat over werken met een meldcode, dat vormt de basis. Maar ook bijvoorbeeld de cursussen 'Steun bieden in de klas' en 'Communiceren over geweld'. Daarnaast organiseren we allerlei initiatieven die gericht zijn op veerkrachtbevordering bij kinderen en jongeren, bijvoorbeeld Zomerkansen en luisteren we naar onze ‘eigen’ jongeren van de Augeo Jongerentaskforce.

Voor docenten die lesgeven aan studenten die later met kinderen zullen gaan werken, bieden we een volledig samengesteld lespakket dat bestaat uit online cursussen, gespreksoefeningen, rollenspelen en klassikale opdrachten.

Wat helpt onderwijsprofessionals?

Om leerkrachten, pedagogisch professionals en directeuren echt te kunnen helpen bij hun steun aan kwetsbare kinderen, is er meer nodig dan online scholing. Augeo zet zich in voor het beroepsonderwijs bij het steunen van kwetsbare kinderen, werkt nauw samen met branche-organisaties, denkt mee over het handelingskader voor beroepsonderwijs, over het toepassen van de meldcode en voert regemalig pilots uit. Daarnaast maakten we het Meldcode-magazine: een praktisch magazine voor docenten in het beroepsonderwijs met veel tips en inspiratie. Verder organiseren we allerlei initiatieven die gericht zijn op veerkrachtbevordering bij kinderen en studenten.

Onderzoek en actualiteit

Om goed te weten waar jij als professional in het beroepsonderwijs behoefte aan hebt, zorgen wij ook dat wij goed op de hoogte blijven. Op die manier begrijpen we goed wat er nodig is om jongeren en gezinnen, en de professionals in het beroepsonderwijs, nóg beter te kunnen ondersteunen. Het bleek dat docenten het soms lastig vonden om les te geven over zo’n moeilijk onderwerp. Daarom hebben we onder andere een gratis voorbereidingscursus ontwikkeld. Een handige opstart wanneer je zelf geen of weinig ervaring hebt met het lesgeven over huiselijk geweld. Je krijgt veel praktische tips van ervaren collega's, bijvoorbeeld over het omgaan met emotionele reacties of het reageren op eigen ervaringen van studenten.

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.