Wees alert op oplopende stress en signalen van huiselijk geweld. Naar schatting tien tot vijftien procent van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van huiselijk geweld. Wanneer je signalen van huiselijk geweld herkent, kun jij iets voor deze werknemers betekenen.

Online cursus tot 1 januari 2021 gratis

Door de coronacrisis en het verplichte thuiswerken komen familierelaties langdurig onder druk te staan. De stress in gezinnen kan tot een gevaarlijk hoog niveau stijgen. Niet alleen bij zogenaamde ‘risicogezinnen’, maar veel breder in de samenleving kan dat leiden tot vormen van huiselijk geweld.

In je werk kun je te maken krijgen met werknemers die slachtoffer, pleger of getuige zijn van huiselijk geweld. De grote psychologische en emotionele druk die dit met zich meebrengt, heeft zijn weerslag op hun functioneren thuis en op het werk. Ondanks het taboe dat rust op het praten over huiselijk geweld, weten we uit onderzoek dat veel mensen hier tijdelijk of langdurig mee te maken hebben en dat de impact ervan enorm is. Ook al is het contact met je werknemers nu natuurlijk anders, het is onverminderd belangrijk na te gaan hoe het met hen gaat en daarover contact met hen te hebben. Wees alert op oplopende spanningen en signalen van huiselijk geweld.

In de cursus leer je alert te zijn op deze signalen en wat je kunt doen wanneer jij je zorgen maakt om een werknemer. Augeo Foundation en de gemeente Rotterdam ontwikkelden samen met een aantal bedrijven deze cursus en toolkit voor werkgevers.

Online cursus voor HR-managers, leidinggevenden en casemanagers arbodiensten

In de cursus leer je:

- Wat is huiselijk geweld en hoe herken je signalen
- Wat moet je doen als je je zorgen maakt om een werknemer
- Hoe voer je met de werknemer hierover een gesprek
- Waar kan je terecht met vragen en ondersteuning

Verdere informatie

Cursus duur: 1 uur
De cursus kost normaal gesproken € 20,- (excl BTW) per deelnemer, maar is nu geheel gratis!

Toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers

De toolkit van de gemeente Rotterdam biedt werkgevers praktische handvatten waaronder een stappenplan, handboek, folders. Ga naar de toolkit

HR-Adviseur

“Goed dat aangegeven wordt hoe je een gesprek hierover kan aangaan.”

Leidinggevende

"Wij hebben veel zieken gehad door huiselijk geweld of door agressieve exen."

Verzuimbegeleider

“Geweld heeft altijd direct invloed op verzuim.“

Werknemer

“Ik ben blij dat mijn leidinggevende zag dat er iets niet klopte en met mij hulp heeft gezocht.”

Deze cursus is gemaakt in samenwerking met:

Logos

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op