Een aantal keren per jaar gebeuren er calamiteiten waarbij meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn. Vaak een schok voor iedere betrokkene: hoe heeft dit kunnen gebeuren ondanks alle goede intenties?

Gratis: online oefencasus & handreiking

Samen leren van calamiteiten 1

Samen leren van calamiteiten 2

Samen leren van calamiteiten 3

Samen leren van calamiteiten 4

Voor professionals in multidisciplinaire teams en wijkteams

Leren van calamiteiten

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft de afgelopen jaren meerdere calamiteiten onderzocht om te zien wat ervan geleerd kan worden. Maar de conclusies en aanbevelingen uit de calamiteitenrapporten bereiken de professionals vaak onvoldoende. Daarom ontwikkelden TSD en Augeo Foundation samen een online oefencasus ‘Samen leren van calamiteiten’ met daarbij een handreiking voor nabespreking in team- of samenwerkingsverband. Zo brengen ze de leerpunten breder en op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij professionals. Doel is het bewustzijn en de competenties van de professionals werkzaam in de wijk te vergroten en het samenwerken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Online oefencasus

In de casus leer je hoe je beter samen kan werken in gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. De online oefencasus is een oefening aan de hand van een fictieve calamiteit: het verhaal van het gezin Smit. Je bestudeert de oefencasus individueel. Aan de hand van de casus wordt het handelen van de verschillende professionals zichtbaar gemaakt en volgen leerpunten over signaleren, informatie delen, veiligheidstaxatie, monitoring en regievoering.  De Inspectie geeft vervolgens feedback op het handelen van de verschillende professionals en reikt verbeterpunten aan. Tenslotte reflecteer op je eigen professioneel handelen, op de samenwerking binnen het team en met samenwerkingspartners als het gaat om het werken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen.

Handreiking

In onveilige situaties werk je als hulpverlener nooit alleen. Daarom heeft het meerwaarde om de online oefencasus en aanbevelingen samen met collega’s of samenwerkingspartners na te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld door een bespreking in een teamoverleg of een samenwerkingsverband. In de handreiking wordt beschreven hoe dit “samen leren” vormgegeven kan worden. In de oefencasus staan naast inhoudelijke vragen over het verhaal ook een aantal reflectieve vragen over je eigen werkpraktijk. De antwoorden op deze vragen zijn bedoeld voor de nabespreking van de casus.


Verdere informatie

Cursus duur: 1 uur
De oefencasus en handreiking zijn gratis.
Na registratie staan de oefencasus en handreiking meteen klaar in je leeromgeving.

Accreditatie

Registerplein: Accreditatiepunten worden niet automatisch toegekend. Je kan deze oefencasus zelf indienen bij het onderdeel Reflectie. Vermeld daarbij dat de oefencasus 1 uur duurt.
SKJ: Accreditatiepunten worden niet automatisch toegekend, dit is ter beoordeling van het SKJ. Je kunt deze oefencasus zelf indienen bij het SKJ onder 'informeel leren' (jeugd en gezinsprofessionals) of 'vrije ruimte' (jeugdzorgwerkers). Houd er rekening mee dat het SKJ zal vragen om een verklaring van je leidinggevende, een eigen verklaring of verslag, en een bewijs van deelname (je krijgt een certificaat na afronding). Klik hier om meer te lezen hoe je accreditatie bij SKJ kunt aanvragen als jeugd-en gezinsprofessional, en hier als jeugdzorgwerker.


Start meteen!

Begin met de oefencasus

Let op: Je komt eerst op de inlogpagina. Je kunt eenvoudig een account aanmaken. Klik in hetzelfde inlogscherm op de link 'registreren'.  Na het aanmaken van een account ontvangje een bevestigingsmail en log je in op jouw leeromgeving. Nu kun je beginnen met de cursus.


Heb je al een account? Om de cursus te starten, maak je een nieuw account aan met een ander e-mailadres, het is niet mogelijk om een bestaande gebruiker te gebruiken.

Deze oefencasus is gemaakt in samenwerking met:

LOGO TDS