Hoe ga je als kind om met tegenslag en ingrijpende ervaringen? Speciale lessen, gericht op het versterken van veerkracht, kunnen daarbij helpen. Met het project Levenskunde wil Augeo Foundation juist de kinderen en jongeren in kwetsbare wijken daarbij ondersteunen. Hoe? Door veerkracht-lessen een vast onderdeel te laten zijn in het primair en voortgezet onderwijs.

Waarom is veerkracht belangrijk?

Kinderen die lekker in hun vel zitten en blij zijn in de klas, onthouden beter en halen betere leerprestaties. Veerkracht - als aanvulling op sociaal emotioneel leren - zorgt ervoor dat kinderen op school ook leren dat tegenslagen bij het leven horen en dat je vaardigheden kunt leren om hiermee om te gaan. Kort gezegd: veerkracht draagt bij aan een goede (geestelijke) gezondheid, liefdevolle relaties en goede (school)prestaties.

Waarom het project Levenskunde?

Gezinnen in kwetsbare wijken hebben vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven. Juist bij hen is het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en verder te groeien extra belangrijk. De vaardigheden die je nodig hebt voor die veerkracht, kun je ontwikkelen. School kan daarin een belangrijke rol spelen.

Hoe ziet Levenskunde op school er uit?

Het uitgangspunt is dat lessen gericht op het versterken van veerkracht aan de hele klas worden gegeven, en dus niet aan geselecteerde kinderen. Sociaal emotioneel leren vormt de basis voor het werken aan veerkracht. De focus op veerkracht onderscheidt zich echter doordat scholen zich meer bewust zijn dat leerlingen ingrijpende gebeurtenissen meemaken en dat scholen leerlingen kunnen helpen om die gebeurtenissen het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leerlingen één of meer ingrijpende gebeurtenissen meemaakt.

Veerkracht vult sociaal emotioneel leren aan door de volgende elementen:

  • Bewustzijn bij school en leerlingen dat kinderen ingrijpende ervaringen meemaken. (Ook wel ACE’s genoemd: Adverse Childhood Experiences).
  • Inschattingsproces door de leerling van die (ingrijpende) gebeurtenissen.
  • Bewustzijn van de leerling hoe je zelf omgaat met z’n ingrijpende gebeurtenis (coping-strategieën en aanleren van alternatieve strategieën).
  • Bewustzijn van de leerling van het proces van betekenisgeving aan ingrijpende gebeurtenissen en het leren om nieuwe betekenis toe te kennen aan ingrijpende ervaringen.

Hoe komt mijn school in aanmerking?

In het project Levenskunde geeft Augeo Foundation financiële ondersteuning aan scholen in kwetsbare wijken die veerkrachtversterkend onderwijs in hun curriculum willen opnemen en onderdeel willen maken van hun schoolcultuur. Dit doen wij op de eerste plaats om kinderen en jongeren te ondersteunen met het vergroten van veerkracht, maar ook om praktijkvoorbeelden te creëren die andere scholen in de toekomst kunnen inspireren hetzelfde te doen. Het delen van ervaringen en identificeren van best-practices vormt daarom ook een onderdeel van dit project.

Scholen in kwetsbare wijken kunnen een voorstel indienen bij Augeo Foundation met het hieronder te downloaden aanvraagformulier. Belangrijk, lees eerst de projectomschrijving zorgvuldig door. Eventuele vragen en een ingevulde aanvraag kun je vervolgens e-mailen naar: levenskunde@augeo.nl.

Lees projectomschrijving | Download aanvraagformulier

Succesvolle eerste pilot van Levenskunde

In september 2020 startte Augeo Foundation met een pilotproject. Hieraan deden 113 scholen mee. De pilot liet zien dat aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op school, impact heeft op het welbevinden en veerkracht van kinderen. De belangrijkste conclusie: De leerlingen gaan beter om met spanning, angst en onzekerheid. Er is dan ook besloten door te gaan met Levenskunde, waarbij het nu nog meer gericht is op het versterken van veerkracht.

De bevindingen zijn terug te lezen in: Publieksrapportage Levenskunde Augeo.

Kinderen en les levenskunde

quote levenskunde trainer

Quote levenskunde 2