1. Actueel
  2. 11 must-knows over advies vragen aan Veilig Thuis

11 must-knows over advies vragen aan Veilig Thuis

In het eerste halfjaar van 2023 is er meer dan 70.000 keer advies gevraagd aan Veilig Thuis. Dat is 4.000 keer meer dan in het eerste halfjaar van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarover en door wie wordt er advies gevraagd? Kan het anoniem? En doe je dan ook altijd een melding?

1. Als ik Veilig Thuis bel, dan gaat het toch altijd om het doen van een melding?

Nee. Je kan Veilig Thuis ook bellen voor overleg of advies. Bijvoorbeeld als je twijfelt of iets een signaal is van kindermishandeling of niet. Of als je wilt overleggen over vervolgstappen of als je advies wilt over hoe je een gesprek met ouders / het kind wil voeren. De medewerker van Veilig Thuis kan met je meedenken en je adviseren.

2. Ben ik verplicht advies te vragen aan Veilig Thuis als ik een vermoeden heb van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Professionals die werken met kinderen of gezinnen zijn verplicht bij een vermoeden van kindermishandeling of geweld de meldcode te starten. Soms volg je de vijf meldcode-stappen tot het eind (tot en met stap 5), en soms sluit je de meldcode al eerder af.

Stap 2 is: Overleg je met een deskundige collega of Veilig Thuis. Je overlegt in stap 2 dus met iemand anders over de signalen die jij hebt gezien, gehoord, geobserveerd. En dat hoeft niet per se met Veilig Thuis te zijn, maar het kan ook een aandachtsfunctionaris of een collega zijn.

Voor artsen geldt dat zij volgens de KNMG-meldcode in stap 2 verplicht zijn om naast collegiale consultatie Veilig Thuis te bellen voor advies.

3. Waarover wordt het vaakst advies gevraagd?

Als je twijfelt of zorgen hebt over iets wat te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling kun je altijd bellen, chatten of mailen met Veilig Thuis. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er het vaakst advies wordt gevraagd over kindermishandeling (37.300 keer in het eerste halfjaar van 2023), gevolgd vragen over (ex-)partnergeweld (16.075 keer).

4. Welke professionals vragen het vaakst advies aan Veilig Thuis?

Professionals uit alle sectoren nemen contact op met Veilig Thuis. Het vaakst komen er vragen vanuit de jeugdzorg, gevolgd door onderwijs, dan ziekenhuizen en als laatste kinderopvang.

5. Krijg ik nog iets te horen van Veilig Thuis na mijn adviesvraag?

Nee. Veilig Thuis registreert de gegevens van het gezin over wie je advies vraagt niet en onderneemt geen actie richting het gezin. Als je advies krijgt van Veilig Thuis ben je als professional zelf verantwoordelijk voor vervolgstappen.

6. Als ik contact opneem voor advies, kan ik dan alsnog een melding doen?

Ja, dat kan. Het is belangrijk om dat zelf duidelijk aan te geven als je contact hebt met Veilig Thuis. Overigens ben je volgens de wet niet verplicht te melden, het gaat om een meldrecht.

7. Als ik bel voor advies met Veilig Thuis, wordt dat dan ergens vastgelegd?

Ja, een adviesgesprek wordt in principe op naam van de adviesvrager geregistreerd, met daarbij informatie over de inhoud van het gesprek. Dat maakt het makkelijker om een vervolgadvies te vragen. De naam van het gezin waarover je belt wordt niet vastgelegd. Het gezin blijft dus anoniem voor Veilig Thuis.

8. Op welke manier kan ik terecht bij Veilig Thuis voor overleg?

Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800 2000. Als je dit nummer belt, wordt je doorgeschakeld naar het Veilig Thuis in jouw regio. Tijdens kantooruren kun je chatten en een mail sturen kan ook. Bekijk de locaties van Veilig Thuis.

9. Waar kan ik meer cijfers vinden over adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis?

De meest actuele cijfers zijn te vinden bij het CBS: Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

10. Hoe gaan andere professionals om met het vragen van advies?

Een belangrijk uitgangspunt van de meldcode is: Doe het niet alleen. Want huiselijk geweld herkennen en aanpakken is complex. Augeo Foundation verzamelde handige tips en ervaringen van professionals. Je vindt bijvoorbeeld het antwoord op vragen als: Hoe organiseer je dat overleg met een collega of Veilig Thuis goed? Waar moet je op letten?

11. Wat kun je nog meer doen?

Tot slot, nog een tip voor een relevant artikel ‘Met advies kun je meer ellende voorkomen’.