3 tips van eigen kinderen: wat vinden zij belangrijk met de komst van een pleegkind?

Wat vinden kinderen zelf belangrijk met de komst van een pleegkind? Met 3 tips helpen ze hun ouders hiermee. 

(Bron: O.a. uit : Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans) 

1. Betrek ons zoveel mogelijk bij wat er in ons gezin gebeurt

Bespreek een nieuwe plaatsing eerst met je eigen kinderen. Geef ze een stem en betrek ze erbij.

Bij wat oudere kinderen is het goed informatie te geven over het pleegkind wat er met hem/haar aan de hand is. Zorg voor een goede voorbereiding voor eigen kinderen over wat er met de komst van een pleegkind allemaal gaat veranderen. Vooral ook in gezinnen met kind. 

2. Regels

Maak regels niet strenger (voor ons) dan nodig is. Hanteer duidelijke spelregels in je gezin: hoe ga je met elkaar om? Je mag best onderscheid maken tussen kinderen. Je hoeft niet voor iedereen altijd dezelfde regels te hanteren. Kijk naar wat elk kind specifiek nodig heeft en benoem dit.

Bijvoorbeeld: 'Er zijn regels die voor iedereen gelden maar ook afspraken voor ieder kind apart. Bij jou controleer ik een keer per dag je zakken omdat je het nog moeilijk vindt om niet dingen te pakken die niet van jou zijn. Bij het eigen kind check ik of hij zijn huiswerk al gemaakt heeft. Zo moeten we allemaal dingen leren.' (tekst gaat verder na beeld)

Kinderen op speeltoestel

3. Breng tijd alleen met ons door

Neem tijd om ook afzonderlijk met je eigen kinderen iets te doen. Geef je eigen kinderen individuele aandacht. Eigen kinderen moeten het gevoel hebben dat hun ouders hen prioriteit geven. 
Voor sommige gezinnen kan het goed zijn om na een (crisis)plaatsing niet meteen een nieuw kind te plaatsen maar weer even met het eigen gezin te zijn om zo de balans goed te houden. 
Belangrijk kan het zijn om ook momenten en /of een vakantie te hebben met je eigen gezin zonder het pleegkind. Eigen kinderen hebben ook recht op een eigen leven, eigen vrienden en quality-time met hun ouders. 

Deze 3 tips zijn onderdeel van de module Eigen kinderen: een module voor ouder en kind samen. De 5 onderwerpen zijn:

  • Samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking
  • Verlies en Rouw (hoe omgaan met je pleegkind die zijn thuis mist?)
  • Eigen kinderen (module om samen met je eigen kind te doorlopen)
  • Seksueel gedrag (welk gedrag past en welk gedrag niet?)
  • Trauma

    Benieuwd naar de modules? Bekijk hier.

anderen lazen ook

Hoe ga je goed om met de ouders van je pleegkind?

In de cursus 'Pleegouders contact met Ouders' leer je omgaan met bv. lastige situaties, vragen van je pleegkind en contact met ouders. Doe de demo

Eriki van zelfde

'Blijf mens met elkaar. Alleen dan kun je kinderen helpen.'

Eric van 't Zelfde, bekend van tv-programma Dream School vertelt. Lees het verhaal van Eric

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe