1. Actueel
  2. 5 tips om gezinnen die in armoede leven te steunen
Aanpak huiselijk geweld

5 tips om gezinnen die in armoede leven te steunen

De armoede in Nederland neemt komend jaar weer behoorlijk toe, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Volgens een schatting zitten volgend jaar 995.000 Nederlanders, onder wie veel kinderen, onder de armoedegrens. Armoede heeft áltijd effect op de kinderen, hoe goed ouders hun best ook doen. Wat kun jij – als professional – doen voor deze kinderen en hun ouders?

5 tips om gezinnen die in armoede leven te steunen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil er alles aan doen om kinderen uit armoede te houden. Kinderen die honger hebben en zich zorgen maken over ouders die de rekening niet kunnen betalen komen volgens haar niet toe aan leren, spelen of hun eigen sociale leven. ‘De gevolgen van kinderarmoede werken ver door tot in het volwassen leven en dragen bij aan kansenongelijkheid. Er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen dat kinderen in zo’n positie terechtkomen.’

Natuurlijk kun je het armoedeprobleem niet oplossen. Maar je kan de kinderen die te maken hebben met financiële problemen thuis, steunen en helpen eventuele stress te verlagen. Door ondersteuning te bieden bij armoede, geef je de kinderen nu en in de toekomst betere kansen. 5 tips uit Augeo Magazine ‘Gelijke kansen’:

Tip 1: herken de signalen

Zowel ouders als kinderen doen vaak hun best om armoede te verbergen. Toch kun je vaak wel zien dat er thuis weinig geld is. Signalen kunnen zich voordoen op materieel vlak, maar ook op lichamelijk en sociaal gebied. Zorg daarom dat je weet welke signalen kunnen wijzen op armoede.

Tip 2: steun het kind

Niet het geldgebrek zelf, maar de stress die dit veroorzaakt, heeft een negatieve invloed op de hersenenontwikkeling van kinderen. Hierdoor loopt de ontwikkeling van kinderen in armoede achterstand op en gaan de schoolprestaties achteruit. Steun van een betrouwbare volwassene kan daar tegenwicht tegen bieden.

Tip 3: steun de ouder(s)

Door ouders te steunen help je de kinderen ook. Want zij hebben er vooral belang bij dat hun ouders weer goede ouders kunnen zijn.

Tip 4: adviseer over het verbeteren van de situatie

Ga als professional eventueel het gesprek over de financiële situatie aan, en wijs de ouders op de regelingen waar ze mogelijk aanspraak op kunnen maken - of schakel het wijkteam in om hen daarbij te helpen.

Tip 5: volg het gratis leerbericht over armoede

Augeo heeft in samenwerking met Stichting Leergeld en Stimulanz gratis online leerberichten voor professionals in de kinderopvang en voor professionals in het primair onderwijs ontwikkeld over kinderen die opgroeien in armoede. Deze leerberichten zijn ook interessant voor andere professionals die met kinderen werken.