1. Actueel
  2. 8 Artikelen over werken met gezinnen én nieuw onderzoek

8 Artikelen over werken met gezinnen én nieuw onderzoek

Iedereen kent het gezegde ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Hoe mooi en liefdevol burenhulp ook kan zijn, als er ernstige problemen zijn in een gezin, is het vaak niet genoeg. Naast praktische burenhulp en dat praatje over de heg is er dan professionele hulp nodig die dat informele netwerk goed weet te vinden en gebruik weet te maken van zijn meerwaarde.

In 2021 verscheen Augeo Magazine met het thema ‘Dicht bij gezinnen’. Op deze ‘Dag van het gezin’ vestigen we daar graag de aandacht op. In de wijk, in buurten, in samenspraak met ouders en kinderen, met steun uit het sociale netwerk en hulp van professionals als dat nodig is. In het land zijn vele mooie initiatieven en leerzame voorbeelden. Daarover gaat dit nummer.

 

Een kleine greep uit de artikelen:

Onderzoek Hoe gaat het met gezinnen in Nederland?

In het onderzoek de Staat van het Gezin dat op 14 mei 2024 verscheen is de centrale vraag: Hoe gaat het eigenlijk met het gezin in Nederland? Ouders geven Nederland een 7,1 voor gezinsvriendelijkheid. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar toen ouders een 6,6 gaven. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat gezinnen steeds vaker in de knel komen omdat de voorzieningen niet aansluiten bij wat gezinnen nodig hebben. 52% van de ouders aan dat de voorzieningen beter kunnen en niet passen bij wat ouders nodig hebben. Huidige voorzieningen zijn veelal gebaseerd op het kostwinnersmodel, waarbij vader werkt en moeder zorgt. Inmiddels bestaat 87% uit twee werkende ouders. Schooltijden sluiten niet aan bij werktijden en ouders willen wel (of moeten) beiden werken, maar ervaren de kinderopvang als duur. Bovendien stimuleert het huidige toeslagenstelsel niet om meer te gaan werken. 57% van de onderzochte ouders vinden de voorzieningen om werk en zorg te combineren onvoldoende.

De grootste uitdagingen voor gezinnen zijn de balans werk, gezin en zorg (92%), onderwijs en kinderopvang (48%), vaste lasten zoals energie, gas, boodschappen en meer (48%), tijd voor jezelf (47%) en tijd voor elkaar (45%). Maar zoals een ouder zei: ‘Je moet wel.’

Volgens het Kinderrechtenverdrag zijn ouders primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. De overheid moet ouders passende bijstand verlenen bij het invullen van die verantwoordelijkheid en het kunnen uitoefenen van de ermee verbonden taken zoals toegang tot voorzieningen en diensten voor hun kinderen. Laten we daarom goed luisteren naar de wensen en adviezen van de ouders, zodat kinderen veilig en veerkrachtig kunne opgroeien. Dat hoeft echt niet stressvrij te zijn, maar wel zonder een stapeling van (chronische) stress.


Dit onderzoek de Staat van het Gezin 2024 is uitgevoerd samen met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en magazine WIJ.