Augeo Actueel

 
Oproep: waarborg kinderrechten bij formatie

Nederland heeft in 1995 het VN Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Hiermee zijn we verplicht te zorgen voor speciale bescherming en zorg voor kinderen in ons land. Álle kinderen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfsstatus. Het Kinderrechtencollectief heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk opgeroepen om de rechten van de kinderen te waarborgen gedurende de komende regeringsperiode.

16 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Jeugdhulp – Wat willen jongeren zelf?

Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Maar wat als je je niet één dagje rot voelt, maar veel langer? Het aantal jongeren in de jeugdhulp is de afgelopen jaren hard gestegen. Ondertussen groeiden de wachtlijsten en was er minder passende hulp. In de Hervormingsagenda staat wat er gaat gebeuren om het jeugdstelsel te verbeteren. Maar waaraan hebben jongeren zelf behoefte?

15 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Nieuwe serie power colleges over stress en trauma

In 25 minuten je kennis opfrissen en inspiratie krijgen? Dat kan met de power colleges van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Bij de komende drie colleges vertelt Edith Geurts (hoofdredacteur Augeo Magazine) over stress en trauma.

11 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Wat is het verschil tussen een brugfunctionaris en een aandachtsfunctionaris?

Als je deze functienamen voor het eerst ziet, vraag je je misschien af ‘wat doet zo iemand?’. Het zal duidelijk zijn, het gaat niet om iemand die de brug bedient over een kanaal, of om een marketeer die aandacht wil voor zijn product. Wat dan wel?

9 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Waarom zijn positieve ervaringen in je jeugd zo belangrijk?

Natuurlijk maakt iedereen liever fijne dingen mee dan nare. Maar als je veel nare levenservaringen meemaakt, zijn die positieve ervaringen extra belangrijk. Hoe zit dat dan? Daarover vertelde Jennifer Hays-Grudo, hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen aan Oklahoma State University bij het congres Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs.

2 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoogtepunten 2023

Ook het afgelopen jaar hebben we van alles gedaan om eraan bij te dragen dat kinderen veilig en veerkrachtig kunnen opgroeien. Zodat kinderen en jongeren die ingrijpende ervaringen meemaken, zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Heel veel dank aan iedereen die daar – samen met ons – aan heeft meegewerkt!

19 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Volwassenen willen jongeren helpen, maar weten niet hoe

In Nederland krijgt bijna de helft van de kinderen te maken met één of meerdere ingrijpende ervaringen, denk aan kinderen die structureel gepest worden, die opgroeien met een ouder met verslavingsproblemen of in armoede. Bij een stapeling van ingrijpende ervaringen vergroot dit het risico op psychische stoornissen maar ook op kanker, diabetes of obesitas. Erover praten is belangrijk, maar de helft doet of durft dat niet. Zo'n 40% van de volwassenen die graag hulp wil bieden aan deze kinderen geeft aan niet te weten hoe. Dit blijkt uit onderzoek van de Gezonde Generatie.

18 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Politieagent: ‘Douw ’m geen bekeuring in z’n strot, maar praat met dat kind’

De politie komt regelmatig bij mensen thuis, na een melding van overlast bijvoorbeeld. Of ze zien op straat kinderen die liever niet naar huis gaan. Hoe gaan politieagenten om met (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat kunnen zij betekenen voor een kind? En hoe werken ze samen met hulpverleners en scholen bijvoorbeeld?

14 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Bijna 1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld

Ruim 350.000 jongeren tussen de 16 en 25 jaar waren in 2022 slachtoffer van huiselijk geweld. Bijna twintig procent! Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om andere vormen van geweld zoals dwingende controle door gezinsleden en stalking door een ex-partner. Sjors vertelt over hoe die vroeger mishandeld werd: ‘Mijn moeder trok met soms aan mijn haren door de gang.’

12 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
5 cadeautjes voor professionals die werken met gezinnen

Wist je dat Augeo Foundation ook veel kosteloze producten heeft? Handig als je wil weten wat er bij kinderen en hun ouders leeft. Kijk maar eens of jij ervan kan profiteren. Het is relevant, leuk, handig en om van te leren.

5 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
11 must-knows over advies vragen aan Veilig Thuis

In het eerste halfjaar van 2023 is er meer dan 70.000 keer advies gevraagd aan Veilig Thuis. Dat is 4.000 keer meer dan in het eerste halfjaar van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarover en door wie wordt er advies gevraagd? Kan het anoniem? En doe je dan ook altijd een melding?

4 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe ga je om met kinderen met korte lontjes?

Een deel van de kinderen in het gespecialiseerd onderwijs heeft ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Korte lontjes, angst, concentratieproblemen, agressie. Wat zijn de achtergronden hiervan? En hoe kunnen we deze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is onderzocht door Stichting Orion.

30 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Nieuwe digitale toolkit helpt bij aanpak kindermishandeling op Aruba

De regering van Aruba heeft op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een digitale toolkit voor de Codigo di Proteccion (Beschermingscode) gelanceerd. De Beschermingscode - vergelijkbaar met de meldcode - bestaat sinds 2021. Het doel is dat professionals die met kinderen werken sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. De nieuwe toolkit en een bijbehorend magazine helpen hierbij.

27 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Week tegen kindermishandeling: deze (nieuwe) materialen helpen professionals

Ingrijpende jeugdervaringen, zoals kindermishandeling, kunnen leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten, soms een leven lang. Weet jij daar voldoende over? Weet jij hoe je vanuit jouw rol iets kan betekenen voor kinderen en ouders? In de Week tegen Kindermishandeling presenteren we vier (nieuwe) materialen voor professionals, onder andere over langetermijngevolgen en stress-sensitief communiceren.

20 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
‘Even boodschappen doen zonder na te hoeven denken of ik nog wel geld over houd’

Mensen die veel of langdurig problemen hebben, bijvoorbeeld schulden of gebrek aan perspectief, kunnen te maken hebben met chronische stress. Die stress kan enorme gevolgen hebben voor de gezondheid. Het Augeo Kinderfonds biedt extra steun aan kinderen en gezinnen die dat heel hard kunnen gebruiken. Samen met LINDA.Foundation heeft het Augeo Kinderfonds onlangs ruim 200 gezinnen blij gemaakt met een ondersteuningspakket.

16 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Waarom het belangrijk is dat jonge kinderen kunnen praten over nare ervaringen

De meeste kinderen vinden het lastig om over traumatische ervaringen te praten. Ze beginnen er niet uit zichzelf over. Terwijl praten over trauma met belangrijke anderen en vervolgens een fijne, steunende reactie krijgen, de kans op het ontwikkelen van psychische klachten verkleint.

13 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Je bent 16 en zorgt voor je zieke moeder

Wist je dat ongeveer een kwart van de jongeren mantelzorger is? Het gaat om ongeveer een half miljoen jongeren tussen de 16 en 24 jaar die hulp bieden aan een naaste met gezondheidsproblemen. Werk jij met kinderen en ouders? Kijk wat jij dan moet weten over jonge mantelzorgers.

10 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Kiezen in het belang van kinderen

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Er is al jaren woningnood, het klimaat gaat dramatisch achteruit, veel gezinnen hebben moeite om de eindjes financieel aan elkaar te knopen en veel jongeren hebben mentale problemen. Op 22 november zijn er landelijke verkiezingen. Denken we daarbij voldoende in het belang van kinderen en jongeren? Wat zouden zij nu echt graag willen? Ga jij stemmen in het belang van kinderen?

6 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
‘Laten we het in de klas en op de opvang hebben over kindermishandeling’

Tot voor kort waren er nauwelijks hulpmiddelen voor scholen en kinderopvangorganisaties om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de klas of op de groep. De lespakketten van Schildje voorzien daarin. Dat bevalt goed in de praktijk, blijkt op de Paus Johannes School. ‘Kinderen komen veel sneller met hun problemen naar me toe.’ 

30 oktober 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hebben kinderen volgens jou wat in te brengen in Nederland?

Het VN-Kinderrechtencomité kijkt elke vijf jaar naar wat er goed gaat en wat beter kan voor de kinderen in Nederland. Volgens Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief (waarvan Augeo Foundation kernlid is) doet Nederland het slecht, zeker op het gebied van participatie.

24 oktober 2023, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
Pagination.cshtml