Augeo Actueel

Aanpak kindermishandeling  
Geweld(dad)ig Filmfestival - thema deskundigheidsbevordering

Het GEWELD(dad)IG Filmfestival is een online filmfestival tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit jaar is het thema deskundigheidsbevordering. Het festival is voor professionals werkzaam in het domein van huiselijk geweld en kindermishandeling (onderwijs, zorg, gemeente, politie) en is gratis toegankelijk.

17 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
Breinbijsluiter
Veerkracht  
De Breinbijsluiter – Heldere uitleg over stress, tegenslag en veerkracht

Een veerkrachtig brein is belangrijk. Het helpt je omgaan met hevige stress en tegenslag. Maar hoe ontwikkelt het brein zich? En hoe dragen ouders bij aan het ontwikkelen van een veerkrachtig brein van hun kind? Dat wordt heel helder uitgelegd in een reeks van drie animaties: De Breinbijsluiter.

16 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
PO&BSO cursus veerkracht versterken
Academy  
Hoe versterk je op een effectieve manier de veerkracht van kinderen?

Kinderen die lekker in hun vel zitten en blij zijn op school en daarbuiten, leren en functioneren beter. Kinderen die thuis onder stressvolle omstandigheden opgroeien, hebben daar iets meer steun bij nodig. Voor hen is het extra belangrijk dat je als leerkracht en pedagogisch medewerker helpt hun veerkracht te vergroten. Hoe je dat doet, daarover gaat de nieuwe online cursus: Veerkracht versterken.

15 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
start week tegen kindermishandeling
Magazine  
Start Week tegen Kindermishandeling met Onderzoeksspecial Augeo Magazine

Van 14 tot en met 21 november is de tiende Week tegen Kindermishandeling. Augeo Foundation trapt af met een speciale onderzoeksspecial van Augeo Magazine, gemaakt samen met ZonMW. Wetenschappelijk onderzoek is van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. Maar wat kan jij – als professional – daar mee? In deze editie vertalen we onderzoeksresultaten naar jouw dagelijkse praktijk.

14 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
sporten, bewegen en voedsel aces
Veerkracht  
8 Tips over hoe een gezonde leefstijl helpt bij natuurlijke veerkracht

Iedereen heeft baat bij een gezonde leefstijl. Het draagt bij aan je natuurlijke veerkracht. Voor kinderen die een of meer ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, is gezond eten en voldoende bewegen extra belangrijk. Hoe dat zit, is uitgelegd in de nieuwe infographic ‘Ingrijpende jeugdervaringen en (on)gezonde leefstijl’.

10 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
2 jongens denken na
Aanpak kindermishandeling  
Voorlichting over relationele vorming enorm belangrijk bij voorkomen van seksueel geweld

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee, dat blijkt uit de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag start met het wijs en weerbaar maken van jongeren. Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan seksuele vorming en seksuele diversiteit. Maar de lessen daarover zijn niet altijd goed.

8 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
kinderfonds - kinderen spelen een spelletje
Kinderfonds  
Fijn ondersteuningspakket voor tweehonderd kwetsbare gezinnen

Twee keer per jaar kunnen jeugdbeschermers ─ via het Augeo Kinderfonds ─ iets extra’s doen voor een gezin dat dat echt heel hard nodig heeft. Doordat bijna alles duurder wordt, staan veel kwetsbare gezinnen nog meer onder druk. Daarom zijn we blij dat we dit jaar een samenwerking zijn gestart met LINDA.foundation en een nóg fijner ondersteuningspakket konden samenstellen. Inmiddels zijn er tweehonderd kwetsbare gezinnen blij mee gemaakt.

7 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
ruzie hoogopgeleide ouders heeft grotere impact op kinderen
Trauma en stress  
Ingrijpende ervaringen hebben een grotere impact op kinderen van hoogopgeleide ouders

Gebeurtenissen zoals een echtscheiding of kindermishandeling hebben een grotere impact op kinderen van hoogopgeleide ouders dan op kinderen van laagopgeleide ouders. Dit blijkt uit het recente promotieonderzoek van socioloog Carlijn Bussemakers.

1 november 2022, Augeo Foundation Lees meer
lessen levenskunde
Veerkracht  
Veerkracht versterken bij kinderen en jongeren in kwetsbare wijken door Levenskunde

Hoe ga je als kind om met tegenslag en ingrijpende gebeurtenissen? Speciale lessen, gericht op het versterken van veerkracht, kunnen daarbij helpen. Het project Levenskunde van Augeo Foundation zet in op het versterken van veerkracht van kinderen, met name op scholen in kwetsbare wijken. Veerkracht is daarbij overigens meer dan een les, het is onderdeel van de visie op onderwijs dat door de hele school gedragen wordt.

31 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Animaties psycho educatie
Trauma en stress  
Animaties die helpen bij gesprekken met kinderen met traumatische ervaringen

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen. Dit is een uitleg over hoe wat ze hebben meegemaakt, hun gedrag en emoties beïnvloedt. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. Augeo Foundation ontwikkelt hiervoor een aantal animaties. De eerste twee zijn nu gereed.

27 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar 17 november 2022
Webinar  
Webinar: Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien

Op donderdag 17 november van 16.00 – 17.00 uur, in de week tegen kindermishandeling, is er een gratis online webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien’.

20 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Hoe komt het dat sommige kinderen, ondanks een opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen in hun thuissituatie, er – soms met vallen en opstaan - weer bovenop komen en opgroeien tot gezonde volwassenen? Terwijl anderen hun leven lang last houden van pijnlijke herinneringen en allerlei lichamelijke en geestelijke klachten krijgen? Dat wordt duidelijk in deze interactieve animatie.

18 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Kindvriendelijke versie van rapport VN-Kinderrechtencomité

Iedere vijf jaar voelt het VN-Kinderrechtencomité Nederland aan de tand over kinderrechten. Ondanks vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden, valt er nog veel te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief vertaalde de aanbevelingen van het VN-Comité en liet jongeren meeschrijven aan een kindvriendelijke uitgave.

11 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Maak het verschil, durf ernaar te vragen

Jeroen werd door allebei zijn ouders mishandeld. Zijn boodschap: ‘Durf ernaar te vragen. Probeer contact te maken. Vraag hoe het is. Niet één keer, maar vaker. Dat kan je de held maken van die persoon.’ Maar hoe kun je dat dan doen?

5 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Judo-en
Veerkracht  
‘Juf, wanneer heb ik weer judo?’

De Rotterdamse Jacobusschool in Rotterdam staat in de wijk Meeuwenplaat. Meer dan tachtig procent van de kinderen op deze school groeit op in armoede. De school organiseert voor alle leerlingen sportactiviteiten na schooltijd. Het idee daarachter is dat sporten kan helpen om de veerkracht van de kinderen te versterken. De leerkrachten, de ouders én de kinderen zelf zijn enthousiast!

28 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Armoede – Zó kun jij kinderen steunen
Trauma en stress  
Armoede – Zó kun jij kinderen steunen

Kinderen die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn, soms zelfs zonder ontbijt naar school komen, of waarvan de ouders geen nieuwe kleren voor ze kunnen kopen. Ondanks het aangekondigde koopkrachtpakket komen volgens het Centraal Planbureau naar verwachting 830.000 mensen onder de armoedegrens terecht. Armoede heeft áltijd effect op de kinderen, hoe goed ouders hun best ook doen. Gelukkig kunnen professionals in primair onderwijs en de kinderopvang écht wat doen voor deze kinderen en hun ouders!

26 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Luistertip: podcast ‘Niet alleen ziek’

Eén op de tien scholieren van twaalf tot en met zestien jaar woont samen met een langdurig zieke ouder. Hoe is het om op te groeien met een chronisch vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? En praten kinderen hierover met hun ouders?

22 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
LVAK - De meldcode zou een gewoon onderwerp van gesprek moeten zijn - Groep jonge kinderen kijken tevreden.
Meldcode  
De aandachtsfunctionaris: voor iedereen die werkt met de meldcode

De LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat dit najaar 10 jaar. Tea Hol, directeur LVAK: ‘We trekken al 10 jaar de kar om te zorgen dat beroepskrachten die met de meldcode moeten werken terecht kunnen bij een deskundige aandachtsfunctionaris. We bereiken steeds meer mensen. En daarmee indirect ook de slachtoffers van huiselijk.’ Weet jij precies wat een aandachtsfunctionaris is en waarom die belangrijk is?

19 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
8 tips voor positieve jeugdervaringen
Trauma en stress  
8 interventies die helpen bij ingrijpende jeugdervaringen

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen (ACE’s), kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Dat hoeft niet, maar kan wel. Ze hebben een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat kun je als professional met de kennis over ingrijpende jeugdervaringen? En wat werkt in het voorkómen ervan?

14 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar  
Webinar Werken met de meldcode kindermishandeling voor Voortgezet Onderwijs

Op donderdag 29 september van 16.00 – 17.00 uur is er een gratis webinar over Werken met de meldcode en het herkennen van signalen van kindermishandeling. Dit webinar is bedoeld voor mentoren, docenten, zorgcoördinatoren en andere professionals in het voortgezet onderwijs. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Bij sommige jongeren gaat het niet goed thuis. Wat kan jij als docent voor hen betekenen?

12 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Pagination.cshtml