Augeo Actueel

Jeugdzorg  
Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig tekort

Op 7 september 2022 is de evaluatie van de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de zorg voor kwetsbare kinderen ernstig tekortschiet door problemen in de jeugdzorg. Volgens onderzoekers van Universiteit Leiden, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), moet er direct actie genomen worden door de Tweede Kamer en het kabinet.

8 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Docent beroepsonderwijs
Webinar  
Hoe geef je eigenlijk goed les over huiselijk geweld?

Een van de onderwerpen die aan de orde komt op een zorg-, agogische of pedagogische opleiding is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe geef je daar goed les over? Wat komt er bij kijken, waar moet je rekening mee houden? Daarover gaat het webinar ‘Lesgeven over huiselijk geweld in het Beroepsonderwijs’ op 20 september van 16.00 – 17.00 uur.

2 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Trauma en stress  
Kijktip: Traumaspecialist Bessel van der Kolk in Zomergasten

Op zondag 28 augustus is Bessel van der Kolk te zien in het tv-programma Zomergasten. Hij is een van de meest vooraanstaande psychiaters ter wereld op het gebied van trauma. Al veertig jaar werkt hij met mensen die op allerlei manieren met trauma leven.

24 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Slachtoffers van seksueel geweld of uitbuiting steunen? Breder kijken is noodzakelijk

Het meemaken van seksueel geweld heeft vaak grote impact op het leven van slachtoffers. Veel onderzoek richt zich op de gevolgen van seksueel geweld. Om slachtoffers zo snel en zo passend mogelijk hulp te kunnen bieden is het net zo belangrijk om zicht te hebben op wat er in hun levens speelt voordat zij seksueel geweld of seksuele uitbuiting meemaken.

23 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Onderzoek  
Steeds meer ouders uit elkaar; wat betekent dat voor de kinderen?

Het aantal echtscheidingen daalt al zeven jaar op rij. Toch stijgt het aantal ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat. Steeds meer stellen wonen ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS. Wat betekent scheiding voor de kinderen? En wat is er bekend over de inzet van jeugdzorg nadat ouders uit elkaar zijn gegaan?

18 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kinderrechtencollectief
Aanpak kindermishandeling  
Hoe kun je kinderen goed betrekken bij beslissingen die hen aangaan?

In artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van kinderen staat dat alle kinderen het recht hebben hun mening te geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Hun mening moet bovendien serieus genomen worden. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

11 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Sociale steun inzetten
Veerkracht  
Hoe zet je sociale steun in?

Dat de steun van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en ouders ontzettend belangrijk is, weten we. Ook dat de inzet van vrijwilligers heel waardevol kan zijn. Toch wordt dit nog lang niet altijd ingezet bij de hulp aan gezinnen. De nieuwe handreiking van Zorg voor de jeugd kan helpen. 

2 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kinderfonds zomer 2022
Kinderfonds  
‘Wat een feestje voor het gezin!’

Het Augeo Kinderfonds geeft steun aan kinderen die extra kwetsbaar zijn en bekend zijn bij de jeugdhulpverlening. Jeugdbeschermers kunnen dankzij het Kinderfonds iets uitzoeken voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. Niet alleen fijn voor de kinderen en ouders, óók voor de jeugdbeschermers die een mooi positief contactmoment hebben.

25 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kopopouders
Aanpak huiselijk geweld  
Website voor ouders met psychische of verslavingsproblemen

In Nederland voeden meer dan 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen hun kinderen op. KopOpOuders.nl biedt online ondersteuning voor deze ouders (en hun partners). De vernieuwde site van het Trimbos-instituut spreekt ouders op een ondersteunende, activerende en positieve manier aan over hulp bij het opvoeden van kinderen.

19 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Functioneren op school
Aanpak kindermishandeling  
Dít kan het functioneren van kinderen op school verklaren

Kinderen die ingrijpende dingen meemaken (ACE’s = Adverse Childhood Experiences) hebben een verhoogde kans op schoolproblemen. Dat kan iedereen wel bedenken. Maar hoe zit dat dan echt? Over welke getallen hebben we het? Hoe ernstig is dit? En vooral wat kunnen we eraan doen? Een nieuwe infographic maakt dit inzichtelijk.

14 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
mini-docu je monster de baas
Veerkracht  
‘Ik herinner me dat ik huilend op de deur aan het bonken was’

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Helaas zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet lukt. In de 4-minuten durende documentaire Je Monster de Baas vertellen drie jongeren over de nare ervaringen die zij hebben meegemaakt in hun jeugd. Én ze vertellen hoe het hielp om daarover te praten.

13 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Samen werken aan veilig opgroeien op Sint Maarten
Aanpak kindermishandeling  
Samen werken aan veilig opgroeien op Sint Maarten

Sint Maarten, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, werd in 2017 getroffen door orkaan Irma. Geweld tegen kinderen was al een belangrijke kwestie op het eiland en in de nasleep van de orkaan namen de risico‘s op kindermishandeling toe. Waarbij het jeugdbeschermingsstelsel op het eiland onder nog zwaardere druk kwam te staan. Augeo ondersteunt sindsdien collega-organisatie UNICEF* bij de uitvoering van het ‘Child Resilience and Protection Project’. Daarbij zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt.

11 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Animatie over seksuele uitbuiting in Nederland

Waar denk jij aan bij seksuele uitbuiting in Nederland? Misschien wel aan manipulatieve crimineel die een naïef en kwetsbaar tienermeisje op een slinkse manier voor zich wint om haar vervolgens bruut uit te buiten. Maar de werkelijkheid is veelzijdiger. Het is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Een nieuwe animatie bedoeld voor professionals legt het helder uit.

7 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Wie doet wat als de baby mogelijk in gevaar is?
Aanpak huiselijk geweld  
Wie doet wat als de baby mogelijk in gevaar is?

Veilige Start is een initiatief ter bescherming van baby’s die geboren worden in mogelijk onveilige gezinnen. ‘Het is vooral ontwikkeld voor aanstaande ouders met meervoudige problematiek, zoals een verstandelijke beperking in combinatie met financiële problemen, eigen trauma’s en verslavingsproblematiek,’ vertelt Maartje Snelders, gedragswetenschapper en trekker van Veilige Start. ‘De focus ligt op de veiligheid van het kind.’

4 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Je monster de baas
Veerkracht  
Unieke campagne ‘Je Monster de Baas’ over ingrijpende jeugdervaringen

Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland maakt ingrijpende jeugdervaringen mee. Denk daarbij aan kinderen die emotioneel verwaarloosd worden of een vechtscheiding meemaken. Over ingrijpende jeugdervaringen wordt zelden gesproken. Terwijl erover praten en steun zoeken bij iemand die je vertrouwt een belangrijke stap is in het versterken van veerkracht en gezondheid.

1 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kinderopvang - Samen leren een meldcode toe te passen
Meldcode  
Samen leren over het toepassen van de meldcode in de kinderopvang

Er is een nieuwe digitaal pakket boordevol oefenmaterialen over de meldcode. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hebben geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. In de praktijk is er weinig gelegenheid om ervaring op te doen of weinig tijd om te oefenen. Hierdoor blijven belemmeringen en onzekerheid een rol spelen. Het pakket met de Meldcode-oefenmaterialen helpt daarbij.

28 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Verloskundigen werken met een meldcode
Meldcode  
Werken met een meldcode voor verloskundigen

Verloskundigen zijn nauw betrokken bij de zwangerschap en de fase van voorbereiding op ouderschap. Soms horen of zien zij dingen waardoor ze zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de moeder en haar kind. Zijn die zorgen terecht? En wat moet je dan doen? In de nieuwe cursus ‘Werken met een meldcode’ voor verloskundigen leer je hoe je kwetsbare en onveilige situaties kunt signaleren en bespreken, hoe je ouders kunt ondersteunen en hoe je bij blijvende zorgen kunt handelen volgens de stappen van de KNOV-meldcode.

27 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Schadelijke praktijken
Aanpak huiselijk geweld  
De do’s en dont’s voor professionals: E-learning Schadelijke praktijken

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast. Achtergelaten worden in het herkomstland (van je ouders) omdat je verwestert, of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor.

22 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ervaringen professionals
Meldcode  
Werken met de meldcode – ervaringen van professionals

Onlangs deden we een oproep waarin we professionals vroegen naar hun ervaringen bij het werken met de meldcode. Er is massaal gereageerd! Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben meegedaan. En er zijn meer dan 1.300 casussen waarbij de meldcode is toegepast, opgehaald. Ongeveer 75% geeft aan weleens een dilemma of belemmeringen te ervaren bij het werken met de meldcode.

20 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kind en scheiding - Augeo magazine
Magazine  
Themanummer: Kind & scheiding

Jaarlijks krijgen zo’n 80.000 minderjarige kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Bij 1 op de 5 gaat het om een complexe scheiding. Hoe kun je als professional deze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen? De nieuwste editie van Augeo Magazine staat boordevol informatie, ervaringen en handige tips.

16 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Pagination.cshtml