Aanpassing van de meldcode: een tussenstand

De voorbereidingen voor de aanpassing van de meldcode op 1 januari zijn in volle gang. Hoe staan de zaken er nu voor.

Jongetje met pet

Cursussen en scholing

Augeo past in verband met de wijziging van de wet Meldcode de cursussen aan. In elke cursus voegen we informatie toe over wat het afwegingskader inhoudt en hoe je daarmee werkt. Bovendien nemen we voor de sectoren die direct werken met kinderen op hoe zij de participatie van kinderen beter kunnen borgen tijdens het doorlopen van de stappen van de meldcode.

Opfrismodules

Professionals uit allerlei sectoren hebben bij Augeo een online cursus gevolgd. Voor deze oud-cursisten worden opfrismodules gemaakt. Aan de hand van casussen wordt duidelijk gemaakt wat de aanpassing van de meldcode precies inhoudt. De opfrismodules zijn gratis en verschijnen binnenkort op deze website. De cursisten van de afgelopen twee jaar ontvangen hierover een e-mail.

Brief van het ministerie

De organisaties in de zorg, het onderwijs, kinderopvang en andere sectoren zijn intussen bezig met het aanpassen van hun eigen meldcode. Ze doen dat op basis van het afwegingskader dat is opgesteld door hun beroepsgroep. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een brief naar alle sectoren gestuurd over de aanpassing van de meldcode. Daarin staat dat de organisaties niet alleen hun meldcode moeten uitbreiden met het afwegingskader, maar ook het gebruik ervan moeten bevorderen.

Lees ook:

meldcode vraag

Giovanni zit in de box

Maaike is ergotherapeute. Giovanni is de jongste uit een gezin met twee kinderen. Wat zou jij doen?

meldcode vraag

Jan gaat Veilig Thuis bellen

Jan is leerkracht op een basisschool. Hij heeft een gesprek met Anneke, moeder van Joris. Wat zou jij doen?

meldcode vraag

Sabrina gaat al naar de verslavingszorg

Sabrina heeft vaak een alcohollucht om haar heen als ze de kinderen ophaalt. Wat zou jij doen?