Achterlating van minderjarigen in het buitenland

“Ja natuurlijk ga je naar Schiphol als Rani straks aankomt!”. We waren allemaal opgelucht toen we het bericht hadden gekregen van de Nederlandse ambassade dat Rani veilig in het vliegtuig zat op weg naar Amsterdam.

Daarmee kwam het einde in zicht van een langdurig, moeilijk en spannend traject om een achtergelaten minderjarige terug te laten keren naar Nederland. Het moeilijkst was het natuurlijk voor Rani zelf, die als 16 jarige door zijn ouders was achtergelaten in een land dat hij niet kende. Bij familie die hij niet eerder gezien had en een taal die hij niet sprak. 

Wat is (gedwongen) achterlating? 

Jaarlijks worden jongeren die dachten op vakantie of familiebezoek te gaan, achtergelaten in het buitenland. Hun ouders of familie nemen hen mee of sturen hen onder valse voorwendselen naar het buitenland, waar ze zichzelf moeten zien te redden. Sommigen worden gedwongen om bij familie te wonen die ze niet kennen. Ze gaan vaak niet naar school, wonen soms in slechte of arme omstandigheden of zijn in gevaar. 
De jongeren mogen en kunnen niet terugkeren naar Nederland. Hun paspoort en ticket en vaak ook hun telefoon is afgepakt. Sommigen worden streng gecontroleerd en mogen niet alleen naar buiten. Gedwongen achterlating mag niet in Nederland en is een vorm van kindermishandeling. (tekst gaat verder na beeld)

Achtergelaten in buitenland

Waarom laten ouders hun kinderen achter in het buitenland?

In de casuïstiek, die we zien bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) , is het niet altijd duidelijk waarom ouders hun kind achterlaten of terugsturen naar het buitenland. Vaak beginnen de problemen in de puberteit. De jongeren groeien in Nederland op in een heel andere sociale omgeving en in een andere cultuur dan hun ouders. Zij veranderen daardoor. Ouders vinden dat de jongere zich niet goed gedraagt, brutaal is, ongehoorzaam. Nederlandse hulpverlening sluit niet goed aan bij de behoeften van de ouders. Ouders hebben vaak geen vertrouwen in de hulpverlening en voelen zich niet gesteund. Uiteindelijk nemen de ouders maatregelen en laten hun kind achter in het land van herkomst of bij familie in het buitenland. 

Zomer is extra risicovol

De problematiek speelt het hele jaar door, maar de zomerperiode is extra risicovol. Het is belangrijk om juist in de periode vóór de vakantie alert te zijn door het vroegtijdig herkennen van signalen en met mogelijke slachtoffers in gesprek te gaan. Zij weten als geen ander hoe hun familie in elkaar zit en welke belangen er spelen. 

Diny Flierman
Manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

ANDEREN LAZEN OOK

Kindcheck huwelijksdwang

leren over huwelijksdwang

Lees verder

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer