Altijd Veilig Thuis bellen voor advies

Marianne van Dijk is leerjaarcoördinator van de eerste en tweede klassen op een vo-school in Zuid-Holland. Wat doet zij eigenlijk met de Meldcode?  

'Hij vertelde dat hij geslagen was' 

Een tijdje geleden kwam een jongen mijn werkkamer binnen met de vraag of hij even kon praten. Hij vertelde dat hij die avond ervoor geslagen was. Samen met een collega heb ik de situatie aangehoord. Onze eerste reactie was om zijn ouders uit te nodigen. Dat was niet eenvoudig, omdat een van zijn ouders voor langere tijd van huis was. We konden niet goed inschatten wat het voor zijn veiligheid zou betekenen als we maar een van zijn ouders zouden spreken.

Ik heb toen Veilig Thuis gebeld. De medewerker die ik aan de lijn kreeg, heeft fantastisch meegedacht. Hij begreep ons dilemma en heeft me twee keer teruggebeld, omdat hij ook wilde overleggen met collega’s. Uiteindelijk stonden er de volgende dag twee vrouwen op school: een medewerkster van Veilig Thuis en een van het Crisis Interventie Team. Ik ben bij de gesprekken met de jongen aanwezig geweest. Bijzonder om mee te maken. Wat een expertise hadden die twee vrouwen in huis! De situatie is inmiddels opengebroken en er is intensieve hulp in het gezin. 

'We bieden kinderen een luisterend oor'

Kinderen starten op mijn middelbare school na acht jaar basisschool weer min of meer blanco. Wij kennen wel een zogenaamde ‘warme overdracht’. We nemen contact op met de groep-8-leerkracht van ieder kind dat bij ons naar school komt en dan vragen we ook altijd naar de thuissituatie. Je kunt daar dus een eerste signaal krijgen. Verder heeft iedere mentor een wekelijks mentoruur. Het streven is dat de mentor iedere leerling ten minste een keer per rapportperiode spreekt. Op die manier bouwt hij of zij een band op met zijn leerlingen en bieden we kinderen een luisterend oor binnen school. Je hoopt dat een kind zich veilig genoeg voelt om het te vertellen als de thuissituatie niet veilig is. 

De vrouw in de foto is ter illustratie en niet Marianne van Dijk.

Signalen dat het thuis niet goed gaat 

In mijn rol als leerjaarcoördinator van de eerste en tweede klassen ben ik verantwoordelijk voor zo’n 350 leerlingen. Signalen dat het thuis niet goed gaat, komen vaak in eerste instantie via de mentor bij mij of de zorgcoördinator. Als er contact opgenomen moet worden met Veilig Thuis, dan doe ik dat vaak. Als mentor maak je het meestal maar een enkele keer mee dat je advies in moet winnen bij een deskundige. Omdat ik 350 leerlingen onder mijn hoede heb, maak ik het vaker mee.  

Samen met een aantal collega’s heb ik een training over de verbeterde Meldcode gevolgd. Als er signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn, komen mentoren en docenten uit bij een van de coördinatoren die deze training hebben gevolgd. Die kunnen de collega op dat moment adviseren. Er is ook een studiedag over de Meldcode georganiseerd voor het hele team. Mijn tip? Altijd Veilig Thuis bellen voor advies. Ze hebben me daar echt goed geholpen.

* Marianne is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij redactie bekend.

Anderen lezen ook

Eriki van zelfde

'Blijf mens met elkaar. Alleen dan kun je kinderen helpen.'

Eric van 't Zelfde, bekend van tv-programma Dream School vertelt. Lees het verhaal van Eric

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe