Arme kinderen doen niet mee

Armoede is geen oorzaak van kindermishandeling, maar armoede is wel een risicofactor. Stress en onmacht kunnen zich uiten in huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is het goed dat jij als professional armoede herkent en alert bent. Hoe herken je armoede? En wat kun je doen?

Het ene kind loopt meer risico mishandeld te worden dan het andere. Door de omgeving en het gezin waarin het opgroeit, de ouders van het kind en door kenmerken van het kind zelf. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Zoals ook armoede: gezinnen zijn kleinbehuisd, ouders zijn werkloos of hebben schulden. Hoe meer of hoe groter de problemen van de ouders, hoe groter de kans op kindermishandeling.

In ons land groeit gemiddeld 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen moeten ‘gewoon’ mee kunnen doen. Met schoolreisjes en sporten, muziekles of een verjaardag vieren. Als deze kinderen er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als zij volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen. 70% van de Nederlanders schat het aantal ‘arme kinderen’ te laag in. Dit blijkt uit onderzoek van Panel Wizard onder 2.182 Nederlanders in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Zorg dat deze kinderen niet buitengesloten worden.

Ga naar platform voor ouders en professionals

Ouders met weinig geld, maar ook leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams kunnen terecht op de site ‘Sam& voor alle kinderen’. Hier kun je eenvoudig een aanvraag indienen voor diverse voorzieningen van de aangesloten partijen (bijvoorbeeld sportclubs) in je gemeente. Sam& is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

Herken signalen van armoede

Hoe kun je signalen van armoede opvangen en hoe kun je de kinderen en ouders steunen? Over dit belangrijke thema heeft Augeo in samenwerking met Stichting Leergeld en Stimulanz een flitscursus ontwikkeld. Aan de hand van drie casussen leer je hoe je armoede bespreekbaar maakt met de leerling, de klas en met ouders.

Doe nu de flitscursus

Meer lezen

Vormen van kindermishandeling

Flitscursus Armoede

Leer armoede herkennen en hoe ermee om te gaan Steun bieden bij armoede

Dit kun je als leerkracht doen

Armoede is niet altijd aan de buitenkant te zien: zowel ouders als kinderen doen hun best om het te verbergen. Lees de 9 tips

Kinderen in armoede

Kinderen dreigen al aan het begin van hun leven op allerlei manieren een achterstand op te lopen. Wat kun je ertegen doen? Lees Augeo Magazine