Augeo Foundation gaat naar het noorden

Finse docenten van start met Augeo online cursus Steun bieden aan vluchtelingenjongeren.

Vluchtelingenjongeren zijn er in heel Europa. Ze vluchten samen met hun familie of alleen. Meer dan de helft van de vluchtelingen is kind. Zij zijn vaak getuige geweest van geweld of hebben het zelf meegemaakt. In het land van herkomst, tijdens de vlucht en in het aankomstland. Daardoor lopen zij een grotere kans op psychische problemen, zoals depressieve klachten, of gedragsproblemen.

Gelukkig hebben jonge mensen van nature een sterke veerkracht. Ze hebben echter wel hulp nodig. Steun en vertrouwen van een volwassene is zeer daarbij belangrijk. De online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ van Augeo Foundation laat zien hoe je de natuurlijke veerkracht van deze jongeren kunt versterken.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

Zweden, Finland en Noorwegen vangen veel vluchtelingenjongeren op. We zijn dan ook trots dat in Finland, Zweden en Noorwegen de cursus wordt ingezet om docenten te ondersteunen. De afgelopen twee weken is een groep van circa 200 Finse docenten gestart. Zij geven les aan vluchtelingenjongeren in schakelklassen of reguliere klassen op middelbare scholen.

De Augeo cursus wordt ingezet in het, door de EU gefinancierde, RefugeesWellSchool-project (2018-2022) in Finland, Noorwegen en Zweden in de eigen talen Fins, Zweeds en Noors.
Binnen dit project worden vijf ‘interventies’ geïmplementeerd en geëvalueerd:
(1) Samen-op-school-interventie;
(2) Programma voor dramatherapie in de klas;
(3) Sociale hulpgroepen in vluchtelingenklassen;
(4) Verbetering van peer-interacties en sociaal kapitaal;
(5) Opleidende lerarenopleiding (InService Teacher Training (INSETT().

Augeo's online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ wordt geïmplementeerd binnen deze laatste interventie van de InService Teacher Training (INSETT).

De InService Teacher Training is gericht op het verbeteren van de expertise en competentie van docenten bij het ondersteunen van de geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn van studenten om psychosociale en educatieve overgangen na hervestiging in een nieuw land te bevorderen. Kortom, het doel van de INSETT-interventie is om leraren en scholen ‘vluchteling competent’ te maken (Pastoor, 2015).
De INSETT training bestaat uit drie - onderling samenhangende - cursusmodules, twee klassikale leermodules met daartussen de online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren ’van Augeo die individueel wordt gevolgd.  

Eind september en in oktober wordt de Zweedse en Noorse Augeo online cursus uitgezet bij docenten die lesgeven aan vluchtelingenjongeren.

Samenwerkingspartners zijn:
Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS), Noorwegen
Tampere University, Faculty of Social Sciences / Psychology, Finland
Uppsala University, Zweden
Ghent University, België

Lees ook:

Steun helpt

Steun van een volwassene is zinvol. Het vergroot de natuurlijke veerkracht van kinderen. Lees meer

Steunen gaat snel

Steun hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een klein gebaaris vaak al voldoende. Vier filmpjes uit het onderwijs. Bekijk de filmpjes

Handle with Care

Binnen 24 uur de juiste steun op school. In het project Handle with Care laat Augeo zien hoe samenwerking tot effectieve steun leidt. Lees over Handle with Care