1. Actueel
  2. Bijna 1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld

Bijna 1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld

Ruim 350.000 jongeren tussen de 16 en 25 jaar waren in 2022 slachtoffer van huiselijk geweld. Bijna twintig procent! Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om andere vormen van geweld zoals dwingende controle door gezinsleden en stalking door een ex-partner. Sjors vertelt over hoe die vroeger mishandeld werd: ‘Mijn moeder trok met soms aan mijn haren door de gang.’

Praten over huiselijk geweld is lastig. Uit het CBS-onderzoek blijkt dit wel gebeurt, maar dat slachtoffers van huiselijk geweld hierover nauwelijks praten met instanties zoals de politie of Veilig Thuis. De ervaring leert overigens dat het geweld vaak al heel lang speelt, voordat iemand erover durft te praten.

Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation: ‘Erover praten is ook niet eenvoudig. Ik zou professionals en omstanders dan ook willen oproepen om ernaar te vragen als je vermoedt dat er thuis bij een jongere iets aan de hand is. Dat maakt het voor slachtoffers makkelijker om erover te praten. Dan voelen ze dat het een onderwerp is waarover je kunt praten. En aan de slachtoffers, probeer er zo concreet mogelijk over te praten. Vertel echt over het geweld wat je meemaakt. En probeer hulp en steun te zoeken die gericht is op dat stoppen van geweld. Bel daarvoor bijvoorbeeld met Veilig Thuis’.

Dat is ook het advies van Sjors: ‘Praat erover. Dat is echt heel belangrijk. Dat is ook iets wat mij heel erg heeft geholpen.

Bekijk de mini-reportage van Hart van Nederland

Minderjarige jongeren het vaakst slachtoffer van huiselijk geweld

Ruim 24.000 inwoners van Nederland van 16 jaar of ouder namen deel aan het CBS-onderzoek, waarvan 2.000 jongeren tussen 16 en 25 jaar. Minderjarige jongeren (16 tot 18 jaar) waren vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan meerderjarige jongeren: 25 tegen 15 procent. Jonge vrouwen hadden er vaker mee te maken dan jonge mannen (22 tegen 14 procent). Vooral minderjarige vrouwen werden met 29 procent vaak slachtoffer.

1x per maand mishandeld worden

Van de jongeren die slachtoffer waren van fysiek geweld in huiselijke kring ondervond 1 op de 8 dit structureel, dat wil zeggen ten minste 1 keer per maand. Bij dwingende controle in huiselijke kring en stalking door de ex-partner gaat het per definitie om herhalende voorvallen.

Veel jonge slachtoffers van huiselijk geweld hebben dit als kind ook al ervaren. Ongeveer 4 op de 10 jonge slachtoffers van fysiek geweld in huiselijke kring gaf aan dat ze hier voor hun twaalfde ook al slachtoffer van waren. Van de jonge slachtoffers van dwingende controle gaf ongeveer 3 op de 10 aan dit ook in de kindertijd meegemaakt te hebben.

Pleger van fysiek geweld meestal broer of zus

Bij zowel fysiek geweld als dwingende controle in huiselijke kring was de pleger vaak een gezinslid. Bij fysiek geweld ging het vooral om een broer of zus, terwijl dat bij dwingende controle vooral de ouders waren.

De cijfers zijn afkomstig uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022, een enquête-onderzoek van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Praat erover

Huiselijk geweld is een voorbeeld van een ingrijpende jeugdervaring. 1 op de 4 kinderen en jongeren in Nederland maakt ingrijpende jeugdervaringen mee. Die nare ervaringen kun je met je meedragen als een onzichtbaar monster, groot of klein. Het monster kan flink in de weg zitten. Als je er over praat zul je merken dat je er minder last van hebt. ‘Je monster de baas’ richt zich op het bespreekbaar maken van deze nare ervaringen.

Naar Je Monster de Baas