Brief aan minister Hugo de Jonge

Plan voor Kinderminister nog in kinderschoenen

Minister Hugo de Jonge wil graag een kinderminister. Om kinderen in Nederland veiliger te laten opgroeien en hun stem te horen.
De Augeo Jongerentaskforce is prettig verrast door dit idee en wil graag meedenken. Robin en Dara sturen een brief met...

kinderschoentje

Beste Minister Hugo de Jonge,

Wij zijn de Jongerentaskforce van Augeo. Weet u nog? In september sprak u in Rotterdam met Nick en Gabriël. Zij vertelden toen dat wij een groep van bijna 50 ervaringsdeskundige jongeren zijn die zich inzetten om kinderen een stem te geven en professionals te helpen, om kinderen in onveilige situaties beter te begrijpen en ondersteunen. Dit doen wij voornamelijk op de onderwerpen van (v)echtscheidingen, kindermishandeling, KOPP/KVO (kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen), en vluchtelingenkinderen.

Wij zijn erg blij u als medestander te hebben in onze missie om kinderen in Nederland veiliger te laten opgroeien en hun stem gehoord te laten worden. Dat u zich hier sterk voor inzet blijkt ook uit uw voorstel voor een kinderminister. Wij zijn prettig verrast door dit idee en willen graag met u meedenken over hoe dit eruit zou kunnen zien.

Als groep weten wij erg goed hoe belangrijk het is dat er naar de stem van kwetsbare kinderen en jongeren wordt geluisterd.
Te vaak denken volwassenen dat ze het beter weten; dat zij wel kunnen inschatten wat het beste is voor kinderen. En te vaak kan dit negatieve effecten hebben op het welzijn van kinderen. Daarom lijkt ons het idee van een kinderminister zo waardevol, om daar over mee te kunnen praten.

Hoewel er natuurlijk nog gekeken moet worden naar wie deze rol gaat vervullen en op welke manier, lijkt het ons goed als de kinderminister gevraagd én ongevraagd zijn/haar advies kan uitbrengen. Want uit onze ervaring weten we: als je als kind wacht tot je mening gevraagd wordt, dan kan je soms nooit je stem laten horen. En wanneer de kinderminister er komt, moet deze altijd zijn stem kunnen laten horen, om iedereen op de belangen van en voor kinderen te kunnen wijzen.

De kinderminister kan hierbij ook het grote voorbeeld zijn.

Iemand die bewindspersonen en organisaties erop wijst dat ze bij onderwerpen die kinderen rechtstreeks aangaan ook naar kinderen moeten luisteren. Qua onderwerpen kan de invloed van de kinderminister daarmee erg breed zijn. Dit is eigenlijk ook wel logisch, want kinderen en jongeren worden (in)direct door bijna elk mogelijk onderwerp of maatregel beïnvloed.

Daarom is het ook belangrijk om na te denken op welke onderwerpen de kinderminister ingezet zou worden, want hij/zij kan natuurlijk niet alles doen. Het belangrijkst lijkt ons dat de kinderminister altijd iets te zeggen heeft over maatregelen en plannen waar kwetsbare kinderen en jongeren direct mee te maken krijgen. Want kinderen weten als geen ander wat voor hen belangrijk is.

Met deze symbolische overhandiging willen we duidelijk maken dat het concept van de kinderminister natuurlijk nog in de kinderschoenen staat. Maar uiteraard willen wij graag meedenken wat die minister kan doen om kinderen beter aan het woord te laten. Wij willen hierbij aan u voorstellen dat wij dit voor eind mei rond maken. Zodat voor (of op) vrijdag 1 juni – de Internationale Dag van het Kind – Nederland zijn kinderminister bekend kan maken!

We horen graag van u!

Met vriendelijke groeten,
Robin en Dara, namens de 50 jongeren van de Augeo Jongerentaskforce