1. Actueel
  2. Wat is het verschil tussen een brugfunctionaris en een aandachtsfunctionaris?

Wat is het verschil tussen een brugfunctionaris en een aandachtsfunctionaris?

Als je deze functienamen voor het eerst ziet, vraag je je misschien af ‘wat doet zo iemand?’. Het zal duidelijk zijn, het gaat niet om iemand die de brug bedient over een kanaal, of om een marketeer die aandacht wil voor zijn product. Wat dan wel?

Laten we starten met de brugfunctionaris. Een brugfunctionaris is een medewerker die in dienst is van een school, maar wel onafhankelijk is. Hij of zij slaat de brug tussen het kind op school en het gezin. De brugfunctionaris is een vertrouwd en vast gezicht op school. Vanuit de vertrouwensband kan de brugfunctionaris, samen met de leerkrachten, sneller en eerder problemen in de thuissituatie signaleren en daar iets aan doen. Hij of zij helpt wanneer er bijvoorbeeld te weinig geld is voor schoolspullen, er vragen zijn over opvoeding of wanneer er andere ondersteuning nodig is. Een brugfunctionaris ontlast leraren en begeleiders en heeft kennis van het ondersteuningsaanbod in de wijk. Anders dan leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren werkt de brugfunctionaris ook buiten de school.

Subsidie voor brugfunctionaris

Vanaf januari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen om een brugfunctionaris in dienst te nemen. Daarvoor is jaarlijks bijna € 52 miljoen beschikbaar. De functionarissen moeten een brug slaan tussen school, gezinnen en zorg en ondersteuning in de buurt. En zo ook leraren en intern begeleiders op scholen ontlasten.

Meer weten over de brugfunctionaris?

Wat doet een brugfunctionaris op school? ›

Aandachtsfunctionaris

Een aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen alle sectoren die verplicht zijn te werken met de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vind je dan ook aandachtsfunctionarissen. Denk aan scholen, ziekenhuizen, pleegzorgorganisaties, de kinderopvang, gemeentes, huisartsenposten en tandartspraktijken.

Wat doet een aandachtsfunctionaris?

Aandachtsfunctionarissen ondersteunen collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kunnen met hen de vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Daarnaast zorgt de aandachtsfunctionaris ervoor dat collega’s de meldcode kennen en adviseren ze hun directies en besturen over de rechten en plichten rondom de meldcode.

Lees de ervaringen van twee aandachtsfunctionarissen ›