De 10 opvallendste klachten bij kinderen door partnergeweld

Vaak wordt gedacht dat kinderen niets merken van partnergeweld. Helaas is het tegendeel waar.

Deze groep kinderen groeit op met geweld als norm en de helft van hen wordt zelf ook geslagen of seksueel misbruikt. Wees daarom bewust van deze vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

'Zo erg was het nog nooit geweest. Gesmijt en gebonk rukten me uit mijn slaap en ik zat gelijk met Laurie rechtop in bed (...) We sprongen uit bed en renden de gang in, knipperend tegen het fel witte elektrische licht na het slaapdonker. In de keuken was de tafel ondersteboven getrapt, waarbij de vuile borden kapot waren gevallen en koude jus met erwten op de grond droop.'

Aan het woord is Andrea Ashworth in het boek 'Eens in een brandend huis' dat zij over haar gewelddadige jeugd schreef. Zij en haar zusjes waren jarenlang getuige van partnergeweld. Ouders denken - en hopen - vaak dat kinderen niets merken van deze vorm van geweld. Omdat kinderen toch in een andere ruimte spelen of al in hun bed liggen (de 10 opvallendste klachten staan onder deze afbeelding).

Ouders

GEBROKEN SERVIES

Helaas krijgen kinderen altijd wel iets mee van partnergeweld. Ze zien vaak de klappen, het geweld en horen het geschreeuw tussen hun (stief)ouders. Of ze zijn betrokken bij de gevolgen ervan: gebroken servies, een gebroken neus of arm. Ook worden ze in de vlucht vaak meegenomen naar een opvangadres. In extreme gevallen raken ze zelf gewond. Omdat ze toevallig op hun moeders schoot zaten en zodoende geraakt worden door een vuist van hun (stief)vader. Of omdat het kind tussenbeide probeert te komen. 

50% (!) van de kinderen die getuige is van partnergeweld, wordt zelf ook geslagen of seksueel misbruikt. Ze leven constant in onveiligheid. Want wanneer zal de volgende aanvaring zijn tussen zijn ouders? Daarnaast is het heel verwarrend om de twee personen van wie je afhankelijk bent en van wie je het meeste houdt, elkaar kwaad en pijn doen. 

De gevolgen voor kinderen die lijden onder partnergeweld zijn niet mis en vertonen vaak dezelfde klachten en gedragingen als kinderen die slachtoffer zijn van andere vormen van kindermishandeling.

DE 10 OPVALLENDSTE KLACHTEN ZIJN: 

  1. angst en gevoelens van onveiligheid
  2. voortdurend op zijn hoede, schrikachtig
  3. psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn en flauwvallen
  4. schaamtegevoelens (om de thuissituatie en het gedrag van de ouders)
  5. schuldgevoelens
  6. gevoelens van machteloosheid 
  7. leerproblemen, zich moeilijk kunnen concentreren
  8. agressief en destructief gedrag 
  9. depressieve gevoelens
  10. teruggetrokken, leven in een fantasiewereld

TOEKOMST

Een kind dat partnergeweld meemaakt, groeit op met geweld als norm. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het als kind, maar ook later als volwassene, omgaat met conflicten. Zo geeft getuige van geweld een verhoogd risico op toekomstig crimineel en gewelddadig gedrag. Ook kan het gevolgen hebben voor de latere partnerrelatie en ouderschap. Waarbij jongens en mannen vaker geweld plegen en meisjes en vrouwen vaker slachtoffer zijn. 

'Ik maak me zorgen om een kind...wat nu?' 

Als je het vermoeden hebt dat een kind in jouw omgeving, bijvoorbeeld op werk of in jouw buurt, getuige is van geweld, handel dan hetzelfde als bij elke andere vorm van kindermishandeling. Doorloop ook alle stappen van de meldcode. De eerste drie zijn hierbij het meest belangrijk. Benieuwd wat de stappen van de meldcode zijn? Bekijk ze hier.

anderen lazen ook

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe