1. Actueel
  2. De dynamiek van huiselijk geweld in beeld

De dynamiek van huiselijk geweld in beeld

Huiselijk geweld in relaties en in gezinnen is een ernstig en complex probleem. Het varieert in elke situatie in ernst, aard, frequentie en duur. Wat voor hulp kun je dan bieden als professional? Dat is pas mogelijk als je weet wat er aan de hand is. Hoe krijg je een volledig beeld van deze geweldsdynamiek?

Movisie en Augeo Foundation zijn in gesprek gegaan met verschillende experts zoals ontwikkelaars (van methoden en/of instrumenten), onderzoekers, adviseurs, hoogleraren, professoren en met ervaringsdeskundigen en professionals om een antwoord te krijgen op de vraag wat er nodig is om een volledig beeld te krijgen van de geweldsdynamiek in gezinnen. In een uitgebreid artikel zijn de bevindingen van deze gesprekken te lezen en ook vind je er een aantal aanbevelingen.