1. Actueel
  2. Webinar: Doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen

Webinar: Doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen

Dinsdag 16 april 2024 | 15.00–17.00 uur

Het komt voor dat kinderen die opgroeien in een gezin waar kindermishandeling plaatsvindt zelf dat geweld overnemen, bijvoorbeeld in hun relaties in de puberleeftijd. Hoe doorbreek je deze cirkel van geweld? Daarover gaat het webinar met als sprekers dr. Milou Lünnemann en ervaringsdeskundigen van de Jongerentaskforce van Augeo Foundation.

Milou Lünnemann is psycholoog, criminoloog en onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en onlangs promoveerde ze op het onderwerp: de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. In dit webinar gaat zij in op de link tussen kindermishandeling en dating geweld bij jongeren. Zij zoomt in op drie belangrijke mogelijke oorzaken namelijk: sociaal leren, trauma en ouder-kind gehechtheid. Daarnaast kijkt zij naar factoren die de cirkel van geweld kunnen doorbreken.

Overigens, de meeste ouders die zelf vroeger kindermishandeling meemaakten, dragen het geweld niet over op hun kinderen.

Augeo Jongerentaskforce

Tijdens het webinar zullen twee jongeren van de Augeo Jongerentaskforce op basis van hun eigen ervaringen, tips en adviezen meegeven aan professionals. Hoe kunnen hulpverleners zich zo opstellen dat ze kinderen die huiselijk geweld meemaken echt zien, horen en steunen? Wat werkt wel en wat vooral niet? Er voldoende gelegenheid om hen hierover vragen te stellen.

Collegereeks

Het webinar wordt georganiseerd in het kader van de collegereeks die wordt georganiseerd vanuit het lectoraat Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen aan de Hogeschool Rotterdam, van Roos de Wildt, en door de bijzondere leerstoel Doorbreken van intergenerationeel geweld aan de Erasmus Universiteit, van Majone Steketee. Colleges worden gegeven in de vorm van webinars en masterclasses.

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor jeugd(beschermings)medewerkers. Ook studenten en docenten van de Hogeschool Rotterdam die interesse hebben in praktijkgerichte verdieping zijn van harte uitgenodigd.

Wil je er ook bij zijn?