E-learning Augeo Foundation nu ook in Suriname

Net zoals in Nederland, krijgen in Suriname veel kinderen te maken met mishandeling.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht
In Suriname heeft één studie onderzocht hoevaak kindermishandeling voorkomt. 58.2% van de adolescenten en 68.8% van de jongvolwassenen geeft aan ooit blootgesteld te zijn geweest aan een vorm van kindermishandeling (Kooij et al. 2015). Kindermishandeling kan ernstige korte en lange termijn gevolgen hebben, waarbij het vaak van generatie op generatie doorgaat. Daarom is vroegtijdige herkenning en aanpak van kindermishandeling noodzakelijk.

In de praktijk blijkt dat in Suriname kindermishandeling vaak wordt gemist door zorgprofessionals. Zorgprofessionals geven dan ook aan behoefte te hebben aan meer scholing over de herkenning en aanpak van kindermishandeling. Tot op heden was in Suriname geen scholing beschikbaar over kindermishandeling voor zorgprofessionals. Vanwege de hoge prevalentie van kindermishandeling en behoefte aan betere signalering, is scholing voor zorgprofessionals in Suriname over van kindermishandeling essentieel.

In het kader van het Twinning project Wetenschappelijk Onderwijs Kindermishandeling is scholing samengesteld voor artsen in Suriname. Onderdeel hiervan is de online scholing van Augeo Foundation. Zodat professionals die met ouders en kinderen werken sneller kindermishandeling herkennen en aan kunnen pakken. Financiering voor dit project is middels het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ter beschikking gestelde financiële middelen inzake de Twinningfaciliteit Suriname Nederland.
 
Augeo Foundation heeft een aantal online cursussen die Suriname helpt de bewustwording te vergroten bij artsen en verpleegkundigen.
 
Maartje Schouten, arts en initiatiefnemer en organisator van dit project, deelt de eerste ervaringen
'Zo’n 36 professionals, voornamelijk artsen (kindergeneeskunde, chirurgie, SEH-artsen, huisartsen etc.) en medisch maatschappelijk werkers hebben onlangs de e-learning cursus gedaan als voorbereiding op tweedaagse interactieve cursus over kindermishandeling.
De ervaringen met de e-learning waren positief: “fijne onderwijsvorm, hoge kwaliteit en duidelijke informatie”.
Vanuit het Twinning project is het mogelijk om 100 professionals in Suriname met e-learning  te scholen over de herkenning en aanpak van kindermishandeling. Naast de implementatie voor artsen, begint men nu met de implementatie voor verpleegkundigen.'