1. Actueel
  2. ‘Er werd ruw omgegaan met de baby, gelukkig durfde ik het gesprek aan te gaan’

‘Er werd ruw omgegaan met de baby, gelukkig durfde ik het gesprek aan te gaan’

Alleen in Nederland is het zo geregeld dat vrouwen na de geboorte van een baby kraamzorg thuis krijgen. Juist omdat kraamverzorgenden wat langere tijd thuis zijn bij een gezin, zien of merken ze soms dingen waardoor ze het idee kunnen krijgen dat de baby of een ander gezinslid niet veilig is thuis. Wat doe je dan als kraamverzorgende?

Kraamzorg en baby

Kraamverzorgenden zijn wettelijk verplicht te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kraamverzorgenden geven zelf aan* dat ze bij het werken met de meldcode het meest tegen de volgende dilemma’s aanlopen:

  • Bang voor onterecht beschuldigen van betrokkenen
    ‘Wat als ik het niet klopt wat ik zeg? Wie ben ik om er iets van te vinden?’
  • Moeite om zorgen te bespreken met betrokken
    ‘Wat kan ik dan zeggen? Misschien worden ze wel heel boos’
  • Onzekerheid over signalen.
    ‘Wat als ik het niet goed zie? Leg ik mijn eigen waarden en normen niet teveel op?’

Een voorbeeld van een kraamverzorgende:
‘Thuis werd er best ongeduldig en ruw omgegaan met de kinderen. De baby werd strak en met gestrekte beentjes ingebakerd, waardoor het heel hard ging huilen. Ik ben het gesprek aangegaan met de ouders, over hun gedrag en mijn zorgen daarbij. Ik moest echt een drempel over, maar het voelde wel goed achteraf. Ik heb deze mensen kunnen laten ondersteunen.’

Leren en oefenen

Het blijkt dat er behoefte is aan meer kennis, vaardigheden en goede voorbeelden op het gebied van de meldcode. En dat het belangrijk is om de meldcode blijvend onder de aandacht te brengen.

Augeo Foundation heeft, speciaal voor de kraamzorg, een pakket aan KCKZ-geaccrediteerde online cursussen, bijvoorbeeld ‘Vroegsignalering en werken met de meldcode’, ‘Algemeen: Communiceren over geweld’ en ‘Preventie shakenbabysyndroom’. Bij Augeo kun je kiezen op welke manier jijzelf of de medewerkers van je organisatie de kennis willen bevorderen over dit thema zodat ze écht het verschil kunnen maken voor een persoon.

Met ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s’ kun je – met je team – leren aan de hand van casussen. Er zit in ieder geval één casus bij met een prominente rol voor de kraamzorg. Maar ook de andere casussen of het werken met een eigen casus kunnen heel verhelderend zijn.

* In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk.