1. Actueel
  2. Getekend voor het leven. Hoe handel je bij schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?

Getekend voor het leven. Hoe handel je bij schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?

De e-learning ‘Schadelijke Praktijken’ van Augeo Foundation en Pharos geeft inzicht

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast, achtergelaten worden in het herkomstland omdat je verwestert of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor. Het zijn voorbeelden van schadelijke praktijken die in Nederland verboden zijn. Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld.

Hoe handel je bij schadelijke praktijken

De Somalische Afrah Abdullah (48), die op veertienjarige leeftijd helemaal in haar eentje naar Nederland vluchtte vertelt in een interview met Pharos over haar traumatische ervaring van meisjesbesnijdenis.

Besneden zijn betekent niet alleen dat je fysiek verminkt bent. Het zorgt ook voor geestelijke en seksuele problemen. Je bent gewoon gehandicapt. Dat stukje wat weggehaald is, was er ooit niet voor niets. Dat is je afgenomen en het heeft invloed op je relaties, hoe je met liefde omgaat en hoe je naar jezelf kijkt. Je bent getekend voor het leven. Veel vrouwen weten niet dat ze daarvoor naar een seksuoloog of psycholoog kunt gaan of ze durven er niet over te praten.’

Signaleren

Lang niet alle slachtoffers van schadelijke praktijken komen in beeld. Vaak doordat het geweld achter de voordeur plaatsvindt, en het door anderen niet herkend wordt. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen. Augeo en Pharos maakten, in opdracht van het Ministerie van VWS, daarom de e-learning ’Schadelijke Praktijken’. Deze e-learning bestaat uit een mix van filmpjes van experts en verhalen van ervaringsdeskundigen en interactieve vragen. Zo krijg je context, uitleg en praktische tips over hoe je kunt handelen bij verschillende vormen van schadelijke praktijken, zoals eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis (VGV), huwelijksdwang en achterlating.

Afrah:
‘De besnijdenis was natuurlijk traumatisch, maar ik wist niet beter. Ik kwam in mijn eentje naar Nederland, was toen nog kind en kon er met niemand over praten. Maar naarmate ik ouder werd, kwam ik er pas echt achter welke gevolgen het had.’

Over de cursus

De cursus is relevant voor iedereen die werkt met de meldcode. In anderhalf uur krijg je context, uitleg, interactieve vragen en praktische tips hoe je deze schadelijke praktijken kunt signaleren. Hoe je ze ter sprake kunt brengen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt hier slachtoffer van is. Of dreigt te worden. Er zijn filmpjes van experts die je nuttige handvatten bieden, maar ook met de heftige verhalen van ervaringsdeskundigen.

Wil je meer weten over deze cursus of eerst een demo volgen? Bekijk de demo

Afrah Abdullah (48) - Bron: Pharos