Gezinsproblematiek in beeld

Nieuw beleidsinstrument geeft inzicht

Momenteel vindt er een uniek onderzoek plaats naar kindermishandeling en geweld tussen partners. Meer dan 100 gemeenten, meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen doen hier aan mee. Op basis van de eerste meting van dit onderzoek is een beleidsinstrument ontwikkeld. Het instrument geeft inzicht in de problematiek van gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis.

Bij deze gezinnen spelen verschillende problemen, in verschillende combinaties en in verschillende mate van ernst en frequentie. Het onderzoek maakt duidelijk dat de verschillende probleemcategorieën niet los van elkaar bekeken moeten worden. In het merendeel van de gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen. Alle onderzochte problemen afzonderlijk zijn al reden genoeg om hulp in te zetten. Hier staat uitleg over deze problematiek en de opbouw ervan. Het instrument gaat niet specifiek over eerwraak, genitale verminking en evenmin over ouderenmishandeling. Aangezien 90% van de meldingen bij Veilig Thuis gaat over partnergeweld en/of kindermishandeling biedt het instrument voldoende handvatten om een goede inschatting te maken van de benodigde hulp aan gezinnen gemeld bij Veilig Thuis.

Testen in de praktijk

Het instrument wordt nu verder ontwikkeld met medewerking van enkele gemeenten en regio’s die de tool testen in de praktijk. Als het instrument gereed is kunnen gemeenteambtenaren er een onderbouwde inschatting mee maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument wordt ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation.

Bekijk het Beleidsinstrument (pdf)

Lees ook

Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Door meer inzicht te krijgen, weet je beter welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten zouden moeten inkopen en organiseren. Met de resultaten kunnen we leren wat werkt en kunnen we samen volgende stappen nemen.

Kindermishandeling effectief aanpakken

Augeo Magazine Special voor Gemeenten Lees Augeo Magazine

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in