1. Actueel
  2. Waarom praten jonge mensen niet snel over stress?

‘Het allerergste is het buitengesloten worden’

Week Tegen Pesten

Amy, Hans, Nikita en Mirelle werden gepest. In een video van het Jeugdjournaal vertellen ze over de enorme impact die dit heeft gehad. Wat kun jij hier aan doen in je werk met kinderen? Ken je de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pesten? En weet je hoe je dit bespreekbaar maakt?

Pestgedrag - Buiten de groep plaatsen

Hoe herken je pesten?

Als pedagogisch medewerker, leerkracht, docent, mentor of zorgcoördinator speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Veiligheid is de basis voor hun ontwikkeling. Kinderen leren beter als ze zich veilig voelen. Als er niet op tijd ingegrepen wordt bij pesten, kunnen de lichamelijke en geestelijke gevolgen ingrijpend zijn en lang doorwerken. Dat zag je ook in de video. Maar hoe herken je de signalen dan? Het pesten gebeurt vaak stiekem en vervelend gedrag is niet altijd meteen te duiden als pesten.

Wat kun je doen om pesten te voorkomen?

Augeo Foundation heeft verschillende cursussen die je leren wat jij kan betekenen voor kinderen of jongeren die zich onveilig voelen op school door pestgedrag. Bijvoorbeeld de online cursus ‘Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten’, deze geaccrediteerde cursus is er zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er cursussen over cyberpesten. Wil je eens kijken of zo’n cursus iets is voor jou of je de medewerkers van je organisatie? Dan kun je eens een korte demo-cursus doen.