Hoe helpt het onderzoek 'De Winter' de Jeugdzorg

Het eindrapport van de commissie-De Winter ‘Onvoldoende beschermd’ geeft een schokkend beeld van de aard, omvang en gevolgen van geweld in de residentiële jeugd- en pleegzorg. Wat zijn de conclusies en hoe nu verder? Augeo Magazine vroeg het aan ervaringsdeskundige jongeren, Micha de Winter en zichzelf.

Lees meer hierover met de volgende artikelen:

Anna:

'Ik moest me uitkleden en naakt kikkersprongen maken om niets naar binnen te kunnen smokkelen. Het was een echte cel waarin ik woonde, met een stalen toilet. Ik zat daar voor mijn eigen veiligheid, maar het voelde alsof ik de crimineel was.' lees verder

Micha De Winter:

'Een van de conclusies die ik uit ons onderzoek trek, is dat jeugdzorgwerkers er onvoldoende bij stil staan wat hun professionele handelen betekent voor kinderen. Hun handelen is vaak vanuit de beste bedoelingen, naar mijn smaak eenzijdig gericht op het correct uitvoeren van het protocol’ lees verder

Ervaringsdeskundige jongeren:

‘Voor het eerst is er veel aandacht voor geweld in de jeugdzorg. Met zoveel aandacht moeten ze er wel iets mee doen, zou je zeggen. Er staan goede aanbevelingen in, zoals scholing van medewerkers, kleinere groepen, dat de verhalen verteld moeten blijven worden. Maar ik ben bang dat er geen geld en tijd is om die aanbevelingen uit te voeren.’ lees verder

Augeo Foundation:

'Als de jeugdzorgsector echt wil veranderen is er naast duidelijke afspraken en kaders vooral een cultuuromslag nodig.' lees verder

Lees de conclusies: