Hoe werk je samen aan de veiligheid in een gezin?

Congres Huiselijk Geweld - Signaleren, melden en aanpakken

Een aantal keren per jaar gaat het in gezinnen vreselijk mis waarbij meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn. Deze calamiteiten zijn vaak een schok voor iedere betrokkene: hoe heeft dit kunnen gebeuren ondanks alle goede intenties?

De personen op de foto zijn model.
Samenwerken bij onveilige situaties
Recent vond op het Congres Huiselijk Geweld de workshop ‘Samenwerken bij onveilige situaties’ plaats. Als aanvulling op de e-learning ‘Samen leren van calamiteiten’ werden professionals meegenomen in een werksessie met Roely Drijfhout (adviseur Augeo Foundation en Rosanne Bobeldijk (adviseur bij Toezicht Sociaal Domein).
 
Deelnemers werden gevraagd zich te verplaatsen in het perspectief van de professional met wie je samenwerkt. Centraal stonden vragen als: hoe gebruik je de meldcode, deel je informatie en houd je zicht op veiligheid in kwetsbare gezinnen? Roely benadrukte hoe belangrijk het is om bij alle stappen ouders en kinderen te betrekken: ‘Door open te zijn is er vaak minder weerstand. Als je informatie wilt uitwisselen, doe dit dan samen met de betrokkenen zelf.’ Ze vervolgt: ‘Zorg dat je zowel bij het signaleren als bij het hulp bieden het domein van ouders én kinderen bij elkaar brengt. Door bijvoorbeeld de kindcheck te doen en de ouderrol te bespreken.’ Suzanne: ‘Zorg dat er duidelijke afspraken zijn over de regie. 
 
Door met elkaar in gesprek te gaan kregen professionals inzichten en tips die ze direct kunnen toepassen in de praktijk.  

Meer leren van calamiteiten

Meer leren? Volg hier de gratis online oefencasus ‘Samen leren van calamiteiten’.