1. Actueel
  2. Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen is vernieuwd

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen is vernieuwd

Wanneer je als professional werkt met gezinnen waar geweld speelt, helpt het als je meer begrijpt over het soort geweld dat er speelt en welke hulp daarbij het beste werkt. Het online magazine hierover helpt bij het in kaart brengen van het geweld. Er is nu extra informatie opgenomen over de insteek van de hulp.

Hoewel elk gezin uniek is, zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze patronen zijn geanalyseerd naar aanleiding van ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is. De vijf profielen zijn:

  • Intieme terreur
  • Gezin in de stress
  • Langdurige zorg
  • Kindgedrag en opvoedstress
  • Complexe conflictscheiding

Extra informatie

Per profiel is er nu extra informatie toegevoegd over de insteek van hulp; dus welke partijen daar meestal bij betrokken zijn, wie dan de regie heeft, wat handige handvatten zijn voor professionele hulp, laagdrempelige hulp en hulp aan kinderen. Deze informatie is afkomstig uit het nieuwe onderzoek ‘Op zoek naar beschermingsarrangementen’ van het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast is er informatie toegevoegd uit het vervolgonderzoek ‘Huiselijk geweld; een complex en hardnekkig probleem’.

Online cursus over de gezinsprofielen

Bij Augeo Foundation kun je als organisatie een cursuslidmaatschap afsluiten. Hiermee kun je heel eenvoudig je medewerkers scholen op het gebied van werken met de meldcode, veerkracht en steun. Er is een online cursus over de gezinsprofielen, deze is gratis toegevoegd aan de lidmaatschappen waar dat relevant is. Deze cursus is nu vervangen door de vernieuwde versie.

Wil je weten of een lidmaatschap ook voor jouw organisatie relevant kan zijn? Bekijk mogelijkheden per sector ›