‘Ik doe ertoe: iemand denkt aan mij’

Onderzoek Crisisfonds

Maar liefst 35.000 kinderen zijn door het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ tijdens de coronacrisis blij gemaakt met diverse school- en spelmaterialen. Hulpverleners deden bij het fonds een aanvraag om ‘hun’ kinderen tijdens de ingrijpende periode te ontlasten. Ruim de helft van de kinderen ervoer daardoor minder stress en voelde zich gezien en gewaardeerd door de steun vanuit het fonds, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Hulpverleners geven aan dat vooral het gevoel: ‘ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ grote impact maakt.

De coronacrisis heeft een grote invloed op de kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden. Dit is te zien in een visuele samenvatting van het onderzoek. Daarin zijn ook positieve effecten te zien. Bijvoorbeeld de versteviging van de band tussen de hulpverlener en het kind/gezin. De hulpverlener kwam nu eens niet voor een moeilijk gesprek, maar met een cadeautje.

Zorgen om zomerperiode

Wel geven de 1.600 betrokken hulpverleners aan zich ernstige zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom blijft het Crisisfonds ook dan kinderen in een lastige thuissituatie helpen. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten, vriendjes en de structuur, Kinderen hebben het vooral nu hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen. Om die reden blijft het Crisisfonds (onder bepaalde voorwaarden) steun verstrekken aan deze kwetsbare kinderen. Het gaat dan vooral om het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie.

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Heldere infographic legt uit waarom het Crisisfonds er is en wat het doel is. Bekijk de pdf

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer

meldcode vraag

Jan gaat Veilig Thuis bellen

Jan is leerkracht op een basisschool. Hij heeft een gesprek met Anneke, moeder van Joris. Wat zou jij doen?