'Ik wist niet bij wie ik terecht kon als er wat mis was'

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? Kwestie van lange adem’. Ervaringsdeskundige Juliette (23 jaar) en lid van de Augeo Jongerentaskforce las de resultaten en vertelt wat haar opvalt.

De persoon op de afbeelding is model.
‘Door de talkshow over de resultaten van het onderzoek moest ik denken aan mijn eigen situatie. De problemen die spelen bij de gezinnen zijn moeilijk aan te pakken. Ze verdwijnen niet vanzelf. Volgens het onderzoek hebben deze gezinnen ingewikkelde problemen en is een integrale systematische aanpak van groot belang. De afstemming tussen de verschillende betrokken professionals moet hierbij goed geregeld zijn. Voor zowel ouders als kinderen is het van belang dat het duidelijk is wie de regie heeft. 

Veel van de ouders hebben in hun jeugd geweld meegemaakt, en nu gebruiken ze zelf geweld. We  moeten er écht heel erg goed voor zorgen dat de kinderen de juiste hulp krijgen en dat het geweld stopt zodat we de vicieuze cirkel kunnen doorbreken.’

Steeds opnieuw mijn verhaal doen

‘Ik heb vroeger zelf veel verschillende hulpverleners voorbij zien komen. Daardoor moest ik steeds weer mijn verhaal doen en een nieuw gezicht leren kennen en vertrouwen. Het zou mij enorm geholpen hebben als er één persoon was die de regie zou hebben. Zodat ik had geweten bij wie ik terecht kon als er iets was. Een systematische aanpak met hulp voor zowel ouders als kinderen zorgt dat zij wél weten bij wie ze terecht kunnen.

Ik heb geleerd dat iedere hulpverlener het verschil kan maken voor een kind door hem of haar écht te zien en te laten blijken dat jij er onvoorwaardelijk voor het kind zult zijn en niet zomaar weg gaat. Af en toe een mailtje of appje met de vraag "hoe gaat het?" is een klein gebaar, maar kan voor een kind van onschatbare waarde zijn omdat je daarmee toont oprecht geïnteresseerd te zijn in het kind.’

Lees hier meer over het onderzoek.