1. Actueel
  2. In gesprek over meldcode-dilemma’s

In gesprek over meldcode-dilemma’s

Nieuwe gesprekshandreiking

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, 509 reflectievragen en 101 verdiepende materialen. Ook is het mogelijk een eigen casus te behandelen.

Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties bij het (nog beter) toepassen van de meldcode. Dit gebeurt door te reflecteren op veelvoorkomende dilemma’s en te leren van elkaars ervaringen. ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.

Aanleiding

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal. Dat bleek uit een brede uitvraag onder professionals. Bij het toepassen van de stappen staan er ineens allerlei dingen op de weg om te handelen. Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen.

Hoe werkt de gesprekshandreiking?

Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kan je met je team, je organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op je eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken. Je maakt eerst een keuze uit de twaalf vraagstukken, hierbij kun je filteren op sectoren. Ieder vraagstuk start met een voorbeeldcasus in de vorm van een video. Hierna volgt een oriëntatie op het vraagstuk: Wat vind jij van de casus? Hoe reageren andere professionals hierop? En waar gaan we het over hebben? Aan de hand van de reflectievragen ga je met elkaar het gesprek aan. We leggen vragen voor waarover je het gesprek, naar aanleiding van de casus, kan voeren. Mocht er nog ruimte zijn voor een vervolggesprek dan biedt het onderdeel ‘Verdieping’ materialen en werkvormen ter ondersteuning.


Veel succes!