Inspectieonderzoek overlijden 8-jarig meisje

Meldcode en kindcheck: veiligheid kind voorop

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck werden niet goed toegepast, zeggen de inspecties. Het advies is om altijd een kindcheck te doen bij gezinsproblemen die van invloed kunnen zijn op veiligheid van kinderen.

De dood van het achtjarige meisje dat vorig jaar door haar vader in een Rotterdams ziekenhuis om het leven is gebracht, was waarschijnlijk niet te voorkomen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in dit rapport. Signalen van onveiligheid voor het kind werden niet altijd voldoende opgepakt door de betrokken professionals en organisaties, concluderen de inspecties.
Zowel in dit onderzoek als in eerdere onderzoeken constateren de inspecties dat het tijdig en op de juiste wijze gebruiken van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, nog niet bij alle partijen breed in het veld onderdeel uitmaakt van de standaard werkwijze.

Wat kun jij hier mee doen als professional?

  • Besteed geregeld aandacht aan de meldcode en hoe je die juist gebruikt. Zorg dat jijzelf of je medewerkers de stappen van de meldcode tijdig en op de juiste wijze doorlopen. Of dat ze weten bij welke collega zij hiervoor moeten zijn.
  • Doe altijd een kindcheck bij ouders met problemen die mogelijk invloed hebben op de veiligheid van hun kind.
  • Leg signalen van onveiligheid zorgvuldig en concreet vast in het dossier, inclusief de ondernomen stappen.
  • Controleer of de informatie goed is aangekomen bij de ketenpartner, die hier vervolgens mee verder moet gaan.
  • Vraag meteen advies bij Veilig Thuis bij een niet-pluis gevoel (stap 2 van de meldcode).
  • Check informatie van cliënten als dat nodig is voor het inschatten van de veiligheid voor kinderen.
  • Spreek met de personen waarover de signalen gaan (stap 3 van de meldcode) en/of schakel Veilig Thuis in als het niet mogelijk is te spreken met de personen waarover de signalen gaan.
  • Is er sprake van acute of structurele onveiligheid volgens jou? Meld dit dan altijd bij Veilig Thuis (stap 5 van de meldcode), ook als een ander dat al eerder heeft gedaan.

Samen leren van calamiteiten

Toezicht Sociaal Domein en Augeo Foundation ontwikkelden samen de online oefencasus Samen leren van calamiteiten. Je leert hierbij hoe je beter kan samenwerken in gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. De casus is een oefening aan de hand van een fictieve calamiteit met feedback op het handelen en verbeterpunten vanuit de inspectie. Erbij zit een handreiking voor nabespreking in team- of samenwerkingsverband. Op deze manier komen leerpunten breder en op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij professionals. Doel is het bewustzijn en de competenties van de professionals te vergroten en het samenwerken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Lees meer:

Kindcheck huwelijksdwang

Online Kindcheck Cursus

Bekijk cursussen

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Voor meerderere beroepsgroepen hebben wij speciale cursussen over 'werken met de meldcode'. Kies jouw sector en leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!