Jaarverslag van Augeo

In 2017 zijn 30.000 nieuwe cursisten gestart. En één op de vier gemeenten doet mee aan een onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Dat staat in het jaarverslag van Augeo.

Augeo Jaarverslag 2017

Cursussen

Augeo Foundation is in 2017 op verschillende fronten actief geweest. Bij de Augeo Academy werden iedere maand zo’n 7.000 professionals getraind. In Rotterdam loopt een bijzonder project. Daar worden duizenden leerkrachten door Augeo geschoold. De cursussen worden gemiddeld beoordeeld met een 7,3.

Jongerentaskforce

Augeo laat ook de stem van jongeren horen. De Augeo Jongerentaskforce bestaat uit zo’n 50 ervaringsdeskundige jongeren. Zij hebben in 2017 meer dan 400 professionals en beleidsmakers per maand ontmoet. Zo zijn 37 trainingen over echtscheiding uitgevoerd.

Na inbreng van de Jongerentaskforce is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te regelen dat kinderen meer en beter gesproken worden als geweld in hun gezin wordt aangepakt.

Handle with Care

In twee gemeenten loopt het project Handle with Care. De politie geeft een signaal dat een kind mogelijk extra steun nodig heeft na een incident van huiselijk geweld. De leerkrachten kunnen dan op eenvoudige wijze het kind steunen.

Aanpak kindermishandeling

Augeo heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek opgezet naar de aanpak van kindermishandeling. Daaraan doen meer dan honderd gemeenten mee. Welke hulp krijgen gezinnen? Is er aandacht voor de kinderen zelf? Wordt het thuis veiliger? Het onderzoek loopt tot 2020.

anderen lazen ook

wat is er mis met dat kind?

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe

Afwegingskader meldcode

Meldcode

Met ingang van 1 januari 2019 is een afwegingskader aan de meldcode toegevoegd. Professionals zijn verplicht deze in de praktijk te gebruiken. Wat is nieuw?