1. Actueel
  2. Jeugdhulp – Wat willen jongeren zelf?

Jeugdhulp – Wat willen jongeren zelf?

Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Maar wat als je je niet één dagje rot voelt, maar veel langer? Het aantal jongeren in de jeugdhulp is de afgelopen jaren hard gestegen. Ondertussen groeiden de wachtlijsten en was er minder passende hulp. In de Hervormingsagenda staat wat er gaat gebeuren om het jeugdstelsel te verbeteren. Maar waaraan hebben jongeren zelf behoefte?

Iedereen weet dat de jeugdzorg onder druk staat. Met de Hervormingsagenda Jeugd wil de overheid samen met jeugdzorgaanbieders, professionals, ouders en jongeren oplossingen zoeken. De Nationale Jeugdraad (NJR) deed in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek onder zo’n 650 jongeren. Ze hebben allerlei jongeren gesproken, van jongeren die nooit in aanraking zijn geweest met jeugdzorg tot aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg zitten.

Hulp van buitenaf

In dit rapport zijn alle uitkomsten te lezen. Wanneer jongeren een hulpvraag hebben, kloppen zij eerst aan bij vrienden (27%) en ouders (24%), dan pas bij een professional, huisarts of docent. Lokale teams zijn nauwelijks bekend. Tegelijkertijd vraagt 67% van de jongeren niet op tijd om hulp. De eerste stap naar hulp voor jongeren moet dus proactief zijn en van buitenaf komen.

Andere belangrijke adviespunten, met daarbij lees- en leertips van Augeo Foundation:

  • Tweederde van de jongeren vraagt niet op tijd om hulp. Ondersteun de jongeren dus bij hun eerste stap naar hulp, bijvoorbeeld door de lokale teams bekender en laagdrempelig te maken voor jongeren en door proactief hulp aan te bieden via lokale teams, docenten en huisartsen.
  • Zet daarnaast in op scholing voor docenten rondom preventie en signalering van problemen, zoals veranderingen in gedrag; maak ruimte in het curriculum voor kennis rondom opgroeien en zelfstandig volwassen worden en zorg voor vertrouwenspersonen, jongerenwerkers of andere externe partijen.
    Augeo-tip:Kinderen zien, horen, en steunen; informatie en tips als je je zorgen maakt over de thuissituatie van leerlingen.
  • Zorg ervoor dat ouders bij hun gemeente terecht kunnen voor informatie en vragen over opvoeden, maar biedt ook proactief meer praktische vormen van ondersteuning aan - zoals (opvoed)cursussen.. Bied versterking vanuit een andere plek in de pedagogische basis of directe leefomgeving voor jongeren die niet kunnen terugvallen op hun ouders en zorg voor integrale aanpak van hulpverlening.
  • Wanneer jongeren de stap maken naar professionele hulp, bied hen dan een luisterend oor, een veilige omgeving, steun en begrip bij hun hulpvraag. Maak keuzes vanuit het belang van kwalitatief goede zorg voor jongeren en niet vanuit financiële overwegingen.
  • Zet vrienden en familie in als steunfiguren bij de behandeling van jongeren, maar zet hen niet in als hulpverleners.
    Augeo-tip: Hoe het sociaal netwerk gezinnen veiliger maakt.