1. Actueel
  2. Jongeren: ‘Code rood in jeugd-ggz’

Jongeren: ‘Code rood in jeugd-ggz’

Veel jongeren die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, laten we nu in de steek. Vaak hebben ze (gespecialiseerde) hulp nodig vanuit de ggz. Jongeren roepen de politiek op om op te komen voor (betere) jeugd-ggz.

Onder de naam ‘Code rood’ heeft een aantal jongerenorganisaties, waaronder Augeo Jongerentaskforce een brief opgesteld, omdat ze pleiten voor betere jeugdzorg. Ze zeggen: Er zijn kinderen waarbij het leven uitzonderlijk moeilijk is, kinderen die onnodig veel ingrijpende jeugdervaringen meemaken. Zij hebben (gespecialiseerde) hulp nodig. En juist deze kinderen laten we in de steek, degenen die de zorg het hardst nodig hebben.’