Jongerentaskforce blij met plan kindermishandeling

Het kabinet heeft vandaag een actieprogramma gepresenteerd tegen kindermishandeling. De jongeren van de Augeo Jongerentaskforce reageren enthousiast.

jeugdzorg

Niet vrijblijvend

In de bijna vijf jaar die wij als Jongerentaskforce actief zijn, hebben wij de nodige programma’s, handreikingen, wetsvoorstellen en griffieverslagen voorbij zien komen. En hoe mooi de teksten soms ook klinken, altijd zijn wij op zoek naar: wat gaan kinderen en jongeren hier zelf van merken? Blijft het bij beleidstaal, of gaat dit voor de kinderen die thuis onveilig zijn ook echt een verschil maken?

Aandachtspunten

In het huidige actieprogramma zien wij gelukkig een aantal veelbelovende punten terug:

-    Ieder kind geïnformeerd: hoera! Dit is een punt waar wij al jaren voor pleiten: kinderen wijzen op hun rechten, hen vertellen dat geweld in de opvoeding niet normaal is en vooral ook waar zij naar toe kunnen.
-    De aandacht voor scholing en het gebruik van de meldcode is ook heel goed om te lezen: opnieuw een punt waar wij jarenlang voor gepleit hebben. Het is zó belangrijk dat de volwassenen om ons heen weten waar zij op moeten letten en hoe zij moeten handelen.
-    We zijn blij om te lezen dat er aandacht komt voor het verbeteren van het welbevinden van slachtoffers van geweld. Dit vinden wij heel belangrijk: niet alleen aandacht voor of het ‘proces’ goed loopt, maar ook hoe het met ons gaat. Écht gaat.
-    De aandacht in het plan voor sociale steun is voor ons ook heel belangrijk: we vinden het heel fijn als er een volwassene écht voor ons kan zijn, samen of naast een hulpverlener die (hopelijk) tijdelijk is. Met name school is voor ons een hele belangrijke plek.

Duidelijke informatie

Naast dat dit plan veel goede punten bevat, is er met name één punt dat we niet concreet terugzien: duidelijke informatie. Want uit alle verhalen die wij van kinderen en jongeren horen, komt naar voren hoe belangrijk het is dat iemand je vertelt wat er gaat gebeuren, wie er wanneer wat gaat doen en vooral ook dat het niet jouw schuld wanneer je verwaarloosd wordt of als je moeder psychisch ziek is. In het plan lezen we wel iets heel interessants over de ‘handreiking ter ondersteuning van het praten met kinderen’, we nemen aan dat hier de noodzaak voor duidelijke informatie mee wordt bedoeld?

Lees hier de brief die de Jongerentaskforce aan het kabinet heeft gestuurd.

Lees de reactie van Augeo Foundation op het programma.

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Jongerentaskforce

Jongerentaskforce

'Onze ervaring doet wat met je.' Bekijk wat we doen

Steun voor kinderen en jongeren

Steun voor kinderen

Kinderen moeten veilig opgroeien. Professionals spelen een cruciale rol bij het organiseren van steun. Augeo Foundation helpt ze daarbij. Kom meer te weten over steun