Juist nu bellen met je studenten

‘Yes, geen school,’ dachten veel studenten. Maar nu blijkt: geen stage, geen bijbaantje, geen sport, niet chillen met vrienden, kortom geen sociaal leven meer. De hele dag thuiszitten. Als het thuis niet fijn is, is dat helemaal een ramp. Als docent in het beroepsonderwijs kan je een belangrijke rol spelen voor deze jongeren.

Gezinnen die het voor de crisis al moeilijk hadden, lopen nu extra risico’s. Bijvoorbeeld door een ouder met psychische- of verslavingsproblemen, door armoede, of omdat er veel ruzie is thuis. Als docent weet je over welke studenten al zorgen waren. Wat kun je nu doen?

Houd contact

Neem zelf het initiatief om contact op te nemen. Laat je studenten weten dat je graag wil weten hoe het met ze gaat. Denk daarbij na over wat de beste manier is om contact te leggen. (Beeld)bellen is rechtstreekser en kan je extra informatie opleveren. Een nadeel kan zijn dat anderen meeluisteren, waardoor mailen of chatten een beter alternatief kan zijn.

Wees direct

Het is belangrijk om direct te zijn en niet om de hete brei heen te draaien. Als je weet dat er eerder moeilijkheden waren, zeg dat gewoon en leg uit dat je contact wil houden. Bespreek samen of de student hulp of ondersteuning nodig heeft om met de huidige situatie om te gaan. Best lastig? Bedenk dan dat je het doet vanuit oprechte zorg en interesse. Met als doel er samen (met ouders en student) voor te zorgen dat het gezin de huidige situatie zo goed mogelijk doorkomt. Je zult dan zelden tegen een dichte deur aanlopen.

Wat kun je doen bij stress?

Het is heel normaal dat mensen zich nu gespannen voelen en soms zomaar in huilen of woede kunnen uitbarsten. Praat daarover en wijs je studenten bijvoorbeeld op de animatie over de Window of tolerance . Daarin is heel helder uitgelegd wat stress me je doet. Check of de student misschien een opa, oma, buurvrouw of vriend heeft bij wie hij ook af en toe zijn ei kwijt kan. Daarnaast helpt bewegen tegen stress. Kijk wat past en kan in deze tijd. Misschien een online work-out of gratis online toneellessen, help je student erbij als deze het nodig heeft.

Wijs studenten op hulpbronnen

Wijs studenten ook instanties waar zij terecht kunnen voor een gesprek of advies, zoals Vraag-en-antwoord-pagina voor jongeren en jongvolwassenen, Jouw GGD of @ease. Daarnaast kunnen zij (of jij) altijd Veilig Thuis bellen op 0800-2000.

Al met al lijkt het een hele waslijst. Begin met het telefoontje, dat kan al goud waard zijn.

Lees ook:

Omgaan met corona stress voor kinderen

Stress hoort bij het leven en betekent eigenlijk gewoon: ‘spanning’ of ‘druk’. Misschien voel je je door corona en omdat je veel thuis moet zijn meer gespannen dan anders.  Lees verder

5 Professionals over praten met kinderen

Vrijwel dagelijks praten deze professionals uit de zorg en het onderwijs met kinderen die te maken (kunnen) hebben met misbruik of mishandeling. Lees verder

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer