1. Actueel
  2. Kiezen in het belang van kinderen

Kiezen in het belang van kinderen

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Er is al jaren woningnood, het klimaat gaat dramatisch achteruit, veel gezinnen hebben moeite om de eindjes financieel aan elkaar te knopen en veel jongeren hebben mentale problemen. Op 22 november zijn er landelijke verkiezingen. Denken we daarbij voldoende in het belang van kinderen en jongeren? Wat zouden zij nu echt graag willen? Ga jij stemmen in het belang van kinderen?

Hoe de toekomst eruit ziet, wordt voor een groot deel bepaald door de politiek. En juist daar hebben jongeren weinig over te zeggen. Ondanks dat de politieke jongerenorganisaties hard hun best doen. Steeds meer jongeren(organisaties) pleiten voor een nationale jeugdstrategie. De Nationale Jeugdraad (NJR), een koepel van bijna veertig jongerenorganisaties, maakte een samenvatting over het waarom, hoe en wat van zo’n jeugdstrategie. Een van de doelen ervan is dat kinderen en jongeren de aandacht krijgen die ze verdienen, daar maken Augeo Foundation en onze jongerentaskforce zich ook hard voor.

Wat houdt een nationale jeugdstrategie in?

Deze jeugdstrategie is erop gericht om de positie van jongeren structureel te verbeteren, aan de hand van concrete doelen, maatregelen en beleidswijzigingen. Op korte, maar vooral ook op de lange termijn. Hierbij zijn drie uitgangspunten van extra belang:

  1. Begin bij de behoeften van jongeren. Vraag en onderzoek wat zij echt willen, nodig hebben en belangrijk vinden. Maar vooral, ga aan de slag!
  2. Een jeugdstrategie is per definitie domeinoverstijgend, het gaat immers bijvoorbeeld om onderwijs, zorg, milieu. Breng het daarom niet onder bij één ministerie. Maar zorg ervoor dat alle relevante ministeries nauw samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van de jeugdstrategie.
  3. Geef jongeren zeggenschap bij het ontwerpen van de jeugdstrategie. Zij zijn expert van hun eigen leefwereld.


Het ontwikkelen van een nationale jeugdstrategie is het eerste punt van jongerenmanifest met elf doelen om de positie van jongeren te verbeteren. Lees alle elf punten en het hele manifest op hetjongegeluid.nl.

Werkt zo’n jeugdstrategie wel?

Duitsland werkt sinds 2018 aan de ontwikkeling en uitvoering van een nationale jeugdstrategie. En dat werkt! Er zijn daar al 163 concrete maatregelen binnen negen gebieden (onder andere opleiding, mobiliteit, participatie en milieu) en de jeugdstrategie wordt verder doorontwikkeld met concrete actieplannen. En dit alles met nauwe betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering.

Minister van Kinderen

Bij veel jongeren is er weinig vertrouwen in de politiek. UNICEF vroeg aan jongeren tussen de 10 en 18 jaar wat zij het belangrijkst vinden aan de nieuwe minister-president. Deze infographic laat zien dat het betrouwbaarheid en eerlijkheid bovenaan staan. De wens is een Minister van Kinderen, die zich toelegt op het in de praktijk brengen van het IRVK (Internationale verdrag van de Rechten van het Kind) en die ervoor zorgt dat het belang van kinderen voorop komt te staan bij beleidsbeslissingen. Zodat er hopelijk eindelijk iets gaat gebeuren aan de wachtlijsten in de zorg bijvoorbeeld of aan de enorme prestatiedruk.