'Kinderen vertellen zelden uit zichzelf iets over hun thuissituatie.'

Kinderen die thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden, hebben professionals nodig die goed zijn in 3 S-en: signaleren, samenwerken en steun bieden.

Signalen opvangen die een kind uitzendt

Dat zit zo. Kinderen vertellen zelden uit zichzelf over hun benarde thuissituatie of doen dat nogal verkapt. Zij hebben iemand van buiten hun gezin nodig die hun problemen signaleert. Een leerkracht die bijvoorbeeld opmerkt dat een kind zich plotseling anders gedraagt, of de conciërge die vindt dat die ene leerling wel heel vaak voor straf naar hem wordt gestuurd. Of de schoolmaatschappelijk werker die tussen de zinnen die een leerling uitspreekt hoort dat het niet goed gaat thuis. Die professionals kortom die die eerste S beheersen en de signalen opvangt die een kind uitzendt. (tekst gaat verder na beeld)

Praten met een kind

SAMENWERKEN MET OUDERS IS CRUCIAAL

En dan komt het aan op de tweede S, die van samenwerken. In de eerste plaats natuurlijk met het kind zelf: het kind is zelf expert over zijn ervaringen en heeft het nodig betrokken te worden bij wat je van plan bent te gaan doen. Samenwerken met ouders is ook cruciaal: zonder hen is de situatie van het kind immers niet op te lossen. Bovendien werk je samen met andere professionals. Omdat je vaak maar één gezinslid ziet of maar een deel van de situatie. En omdat het tijd en inzet van verschillende partijen vraagt om huiselijk geweld blijvend te stoppen. Vraag advies aan een deskundige collega, betrek de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, bel Veilig Thuis. Een belangrijk uitgangspunt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is niet voor niets: doe het niet alleen. 

STEUN BIEDEN IS HEEL EENVOUDIG

De derde S is van steun bieden. Kinderen die thuis in de knel zitten, hebben een steunfiguur buitenshuis nodig, bij wie ze zich veilig voelen, die hen ziet en helpt met gevoelens van stress en onveiligheid om te gaan. Steun bieden is heel eenvoudig: even vragen hoe het gaat, een kind vragen een klein klusje voor je te doen, een compliment over een kledingstuk of een werkje. Een klein gebaar of een simpele handeling kan een groot verschil maken voor het kind. 

Leerkrachten zien dag in dag uit kinderen en jongeren. Daardoor kunnen zij een cruciale rol spelen als kinderen thuis onveilig zijn. Leerkrachten die vroegtijdig  signaleren, goed samenwerken en steun bieden helpen de veerkracht van kinderen vergroten en bevorderen zo hun herstel.

EN HET KAN NOG MAKKELIJKER

Met de gratis poster 'Wat zie jij?' vragen we aandacht voor kinderen die onveilig opgroeien. Zodat ook op werk gelet wordt op signalen van een onveilig thuis. Help je mee? Download direct een van de onderstaande posters en hang hem op, op jouw werk.

kies een gratis poster