1. Actueel
  2. Zó signaleer je kindermishandeling en bespreek je dit met jonge kinderen en ouders

Zó signaleer je kindermishandeling en bespreek je dit met jonge kinderen en ouders

Soms merk je dat het bij een gezin niet zo goed gaat, of je hebt het idee dat een kind thuis verwaarloosd wordt. Zie je het goed? Wat moet je doen? Hoe weet je of een situatie echt zorgwekkend is? En hoe ga je in gesprek? Jonge kinderen hebben daarbij hulp nodig van medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van de laagste groepen van de basisschool. Zij spelen kunnen een rol spelen in het stoppen van het geweld of kunnen het zelfs voorkomen.

Zowel Augeo Academy als Schildje kunnen de professionals daarbij helpen met tools en cursussen. Omdat deze elkaar zo perfect aanvullen, is er nu een gezamenlijk aanbod. Door de scholing van Augeo zijn medewerkers up-to-date over de meldcode en is er blijvende aandacht voor dit ingewikkelde thema. Het themapakket van Schildje sluit hier naadloos op aan. Nadat de medewerkers geschoold zijn, biedt Schildje tools om dit lastige onderwerp te bespreken met (jonge) kinderen.

Combinatie van themapakket Schildje en scholing Augeo

Het themapakket Schildje richt zich op materialen en educatie voor kinderen van 3 – 6 jaar. Op een speelse manier ‘leren’ ze over het onderwerp en bovenal ervaren ze dat het niet normaal is, dat zij hier niet schuldig aan zijn en dat zij hierover kunnen en mogen praten. Het pakket bestaat uit een houten koffer met prachtig vormgegeven materialen, waaronder een handpop van Schildje, tafelhuis om op te zetten met houten bosvriendjes, een prentenboek, dagritmekaart en emotiemagneten. Hierbij hoort een training voor de medewerkers over hoe je de materialen gebruikt.

Augeo heeft online cursussen over ‘Werken met een meldcode’, deze zijn er op maat voor de kinderopvang, gastouders en het primair onderwijs. Je leert hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen, en hoe je kunt handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar hoort uiteraard ook bij: hoe ga je daarover in gesprek met ouders, en hoe kun je kinderen en ouders steunen. Scholen en kinderopvang kunnen via een lidmaatschap makkelijk al hun medewerkers scholen. Daarnaast profiteer je dan van allerlei materialen om je kennis niet weg te laten zakken. Zo krijgen alle cursisten een abonnement op Augeo Magazine over veilig opgroeien, is er een gratis Augeo App met dagelijkse tips, een herhaalcursussen en organiseren we bijvoorbeeld regelmatig webinars.

Speciaal aanbod

Organisaties die scholing bij Augeo afnemen, krijgen 10% korting op de eerste bestelling van het themapakket Schildje.

Zowel Schildje (een initiatief van Stichting Groei Veilig) als Augeo Academy zijn organisaties zonder winstoogmerk. Inkomsten gaan naar andere projecten en materiaal-ontwikkeling t.b.v. kinderen.

Wil je meer weten? Neem contact op met onze afdeling relatiebeheer, via relatiebeheer@augeo.nl / 0343-536040.

Voorbeeld van beschikbaar materiaal bij Schildje.