Kindermishandeling beter signaleren in buitenlandse ziekenhuizen

Internationale samenwerking om bewustwording van kindermishandeling op de spoedeisende hulp te vergroten. Survey uitgezet naar honderden ziekenhuizen in Europa.

ziekenhuizen

Tools en scholing voor de spoedeisende hulp

Augeo, Erasmus MC en Haaglanden MC werken samen met de besturen van de Europese beroepsvereniging voor Spoedeisende Hulp artsen (EUSEM) en de Europese beroepsvereniging voor Spoedeisende Hulp verpleegkundigen (EuSEN) aan bewustwording van het thema kindermishandeling bij artsen en verpleegkundigen van de afdelingen spoedeisende hulp.

Doel van deze samenwerking is om artsen en verpleegkundigen tools (screeningsinstrumenten) aan te reiken en scholingsmogelijkheden (e-learning) voor een betere signalering van kindermishandeling in hun ziekenhuis.

Onderzoek in 25 landen

Deze week zijn op het EUSEM congres artsen en verpleegkundigen opgeroepen om mee te werken aan een survey om inzicht te krijgen in de verschillende strategieën op de verschillende afdelingen spoedeisende hulp in Europa. Via de kanalen van EUSEM en EuSEN wordt de survey verder verspreid waaronder een persoonlijke mailing via contactpersonen naar honderden ziekenhuizen in 25 Europese landen. Voor de survey zijn de voorwaarden voor verantwoorde signalering in ziekenhuizen van onze Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt.

Aandachtsfunctionaris

Onderwerpen zijn: aanwezigheid van beleid, scholing van medewerkers, het gebruik van signaleringsprotocollen en screeningsinstrumenten, de aanwezigheid van een aandachtsfunctionaris- en een werkgroep kindermishandeling, en een goede registratie van gesignaleerde gevallen en vervolgacties.
In de vragenlijst is ook expliciet aandacht voor de signalering van kindermishandeling op basis van ouderkenmerken, de kindcheck, wat in veel landen nog onbekend zal zijn.

De survey wordt uitgevoerd door Augeo en Erasmus MC.

Meer informatie (pdf)